PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej jest ważnym wydarzeniem dla uczniów klas pierwszych. Ma na celu promocję czytelnictwa, wyrabianie w uczniach nawyku czytania książek i korzystania z biblioteki. W piątek 18 marca 2016 r. uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Zdunach zostali włączeni w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Spotkanie rozpoczęła Pani Agnieszka Maniak nauczyciel bibliotekarz witając zebranych gości. Następnie uczniowie z kółka bibliotecznego przedstawili krótką inscenizację podczas, której zachęcali do jak najczęstszego korzystania z biblioteki i sięgania po książki, podkreślając niezaprzeczalne korzyści wynikające z czytania. Pojawiła się też Królowa Książka, która przedstawiła dzieciom swoje prośby. Uczniowie przeszli również egzamin na czytelnika. Przyszli czytelnicy wykazali się świetną znajomością bajek dla dzieci. Całość przeplatana była piosenkami. Po takim wprowadzeniu pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki. Następnie zostali pasowani na czytelnika biblioteki. Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie pierwszoklasistom dyplomów pasowania na czytelnika oraz zakładek do książek, które zapewne umilą naszym czytelnikom niejedną chwilę z ciekawą lekturą. 

           

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY