O szkole

  

 Od 1 września 2007 roku został utworzony Zespół Szkół w Zdunach, który tworzy integralną część Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Dyrektorem został mgr Andrzej Hejdysz, wicedyrektorami mgr Iwona Skowrońska ds. szkoły podstawowej i mgr Dorota Krupińska ds. gimnazjum.

Na parterze znajdują się sekretariat Zespołu szkół oraz Szkoły Podstawowej, biblioteka szkolna, mała sala gimnastyczna, pracownia muzyczna, stołówka oraz świetlica, w której uczniowie mogą uczestniczyć w różnych formach pracy z książką, zajęciach plastyczno – technicznych, teatralnych oraz umuzykalniających, zajęciach ruchowych na świeżym powietrzu.
Ważnym elementem zajęć świetlicowych jest odrabianie lekcji i nauka własna. Od roku szkolnego 2012/2013 uczniowie mają możliwość korzystania z „cichej świetlicy”, gdzie w dogodnych warunkach oraz przy pomocy nauczycieli, mogą odrabiać zadania domowe i przygotowywać się do zajęć.
Na dolnej kondygnacji znajdują się klasy nauczania początkowego. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły mają tam swoje klasy oraz dogodne warunki do zdobywania wiedzy.
Pierwsze piętro budynku mieści pokój nauczycielski, gabinet stomatologiczny, pracownię komputerową, gabinet pedagoga szkolnego oraz sale dydaktyczne szkoły podstawowej. Każda pracownia wyposażona jest w pomoce dydaktyczne i projektory multimedialne. Dodatkowo w dwóch salach znajdują się tablice interaktywne.
Nasi uczniowie mają możliwość jednoczesnej nauki dwóch języków obcych – angielskiego i niemieckiego.
Drugie piętro przeznaczone jest na pracownie dydaktyczne dla uczniów gimnazjum.
Nasza szkoła ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, w czasie których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz nadrobić zaległości podczas zajęć wspomagających i wyrównawczych.Na zajęciach sportowych szkoli się młodych amatorów sportu, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w rozgrywkach międzyszkolnych i na zawodach sportowych. Dziewczyny o pięknych głosach śpiewają w chórze, a „młodzi aktorzy” mogą rozwijać swoje uzdolnienia działając w kółku teatralnym. Młodzi informatycy surfują po sieci. Samorząd Uczniowski często organizuje różnego rodzaju imprezy dla wszystkich uczniów. Gimnazjum redaguje także swoją gazetkę o nazwie "Gimzetka", która cieszy się dużym powodzeniem. Najzdolniejsi i ambitni uczniowie godnie reprezentują szkołę na konkursach przedmiotowych, organizowanych przez powiat i województwo.
Aby stworzyć naszym uczniom najdogodniejsze warunki edukacyjne współpracujemy z różnymi instytucjami m.in. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz uczestniczymy w projektach i programach wychowawczych, edukacyjnych, prozdrowotnych i profilaktycznych.
Do gimnazjum
Uczęszczają uczniowie z miejscowości:
Zduny
Baszków
Bestwin
Chachalnia
Perzyce
Konarzew
Ruda
Rochy
Dziewiąte
 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY