Zespół Szkół w Zdunach ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny tel. 62 721 55 13 tel. 62 721 57 71 tel. 62 721 55 13

 


Pobieralnia

Wykaz klas szkoła podstawowa

Wykaz klas gimnazjum

plan lekcji szkoła podstawowa

plan lekcji gimnazjum

 

Wyprawka szkolna 2014/2015

Zarządzenie nr 219/2014 Burmistrza Zdun z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie: ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III szkoły podstawowej oraz uczniom kontynuującym naukę według nowej podstawy programowej w klasie VI szkoły podstawowej
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na zakup podręczników do kształcenia ogólnego w tym specjalnego.
Ustalanie dochodu rodziny: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, ze zmianami)

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” - Szkoła Podstawowa - uczniowie klas II-III

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” - Szkoła Podstawowa - uczniowie klas VI

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” - UCZNIOWIE POSIADAJĄCY ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY