Zespół Szkół w Zdunach ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny tel. 62 721 55 13 tel. 62 721 57 71 tel. 62 721 55 13

 

odwiedziło nas
 

osób


 

Nabór do szkół
ponadgimnazjalnych

„SZKOŁA DLA RODZICÓW”

Kontrola rodzicielska
 systemu Windows

 

Prace komputerowe
uczniów

 


Klub Gimnazjalisty
 

Świetlica ( Klub Gimnazjalisty) przeznaczona jest dla uczniów Zespołu Szkół w Zdunach.
Do świetlicy uczęszczają uczniowie:
- dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym, oraz mający przerwę w zajęciach wynikających z planu lekcji,
- świetlica zapewnia opiekę uczniom podczas nieobecności nauczyciela przedmiotu w szkole i zmiany planu. 
Świetlica  wyposażona jest w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, komputery, gry np. Scriba, Mistrz słowa, warcaby oraz materiały do zajęć plastyczno-technicznych.
Świetlica obok funkcji opiekuńczo-wychowawczej pełni również funkcję dydaktyczną, realizowane są tu zagadnienia o charakterze kształcącym, dostosowane do możliwości i potrzeb młodzieży.
Zapraszamy uczniów w godzinach 8:00–14.20 od poniedziałku do piątku.
Wychowawcami świetlicy są: mgr Ilona Hybsz, mgr Dominika Kot.
Wychowawczynie to osoby pełne optymizmu, pozytywnie patrzące na świat i funkcjonowanie naszych uczniów w szkole. Każdy, kto potrzebuje porady, pomocy w nauce lub sprawach związanych ze szkołą jest w Klubie mile widziany i na pewno nie zostanie sam ze swoim problemem!
W świetlicy odbywają się również spotkania Klubu Kreatywności, a także spotkania z wolontariuszami.
*  Uczestnicy zajęć w świetlicy są współgospodarzami świetlicy i mają prawo do:
- wyboru zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami,
- życzliwego traktowania,
- swobody kulturalnego wyrażania myśli i przekonań,
- poczucia bezpieczeństwa,
- poszanowania godności osobistej.
 *Wychowankowie świetlicy są zobowiązani do:
- współpracy w procesie wychowania,
- przestrzegania regulaminu świetlicy,
- przestrzegania zasad współżycia w grupie ( wewnętrzny regulamin naszych wspólnych zasad świetlicowych),
- dbania o wspólne dobro, porządek i wystrój świetlicy,
- poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
- kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć w świetlicy,
- ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

W Klubie gimnazjalisty  w październiku wychowawczyni przeprowadziła zajęcia : 

„PRAWA I OBOWIĄZKI”

„ Nie ma dzieci-są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych poglądach, innej grze uczuć. My dorośli tego nie znamy. Tak często prawa dziecka łamane są przez dorosłych. Dlatego tak ważna jest świadomość istnienia, przestrzegania i egzekwowania praw dziecka”. ( Janusz

Korczak)  

W Klubie gimnazjalisty w miesiącu wrześniu  wychowawczyni przeprowadziła  zajęcia pod hasłem  : „BEZPIECZNY W SZKOLE I  POZA NIĄ…’’    

Uczniowie podczas pogadanki  mieli możliwość:

      Ustalenia zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią

    Kształtowanie postawy rozwagi i ostrożności w różnych sytuacjach.

      Poznanie przez ucznia miejsc niebezpiecznych.

      Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji

      Wyrabianie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi.

      Kształtowanie aktywnych postaw podczas zajęć.

    Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

Uczeń zna:

      Podstawowe zasady bezpiecznego zachowania, w tym niektóre przepisy ruchu drogowego

      Zasady bezpiecznego wypoczynku

         Zna numery policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego oraz zasady korzystania z nich

Uczeń rozumie:

      Konieczność przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania

      Znaczenie bezpiecznych zachowań

      Odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i kolegów

    Związek miedzy zachowaniem człowieka a zagrożeniem dla jego zdrowia i życia

Uczeń potrafi:

      Respektować sformułowane zasady bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią

            Potrafi bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym

      Odpowiednio zachować się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu

        Dostrzega niebezpieczne sytuacje

      Zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

Przygotowania do festynu

Dekoracje na coroczny festyn szkolny były wykonywane i przygotowywane w Klubie Gimnazjalisty. Dwie uczennice Bogna Marciniak i Malwina Waldowaska oraz pani Justyna Basty i wychowawczynie klubu gimnazjalisty przygotowały dekoracje na święto szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uczennica I klasy Klaudia Zielezińska dla własnej przyjemności wykonuje rysunki w ołówku, najczęściej są to rysunki zwierząt. Wszystkie prace „nasza uczennica” rysuje w zeszycie, który udostępniła wychowawczynią z Klubu.  Prezentujemy kilka prac:

 

W Klubie Gimnazjalisty w miesiącu maju 2016r. zostały przeprowadzone przez wychowawczynie świetlicy działania profilaktyczne pod hasłem: „Dziękuję, nie palę” oraz „Nikotyna, cichy zabójca”. Młodzież została zapoznana z podstawowymi informacjami dotyczącymi szkodliwego wpływu alkoholu i nikotyny na organizm człowieka oraz konsekwencji zdrowotnych. Uczniowie obejrzeli filmy dotyczące w/w tematyki, a następnie nauczyciele wywołali żywą dyskusję.

KOLEJNA EDYCJA „ MĄDREJ GŁOWY”

17 marca już po raz 6 odbył się Szkolny Konkurs Logicznego Myślenia pt. „ Mądra głowa”.

Jak co roku sympatycy łamigłówek stanęli do walki o podium. Zadania nie wymagały specjalnych umiejętności matematycznych,  wystarczyły chęci i odrobina logicznego myślenia.

Wszyscy uczniowie zgodnie stwierdzili, iż jest to dobra zabawa i trening dla mózgu.

Organizatorem konkursu był SU oraz Klub Gimnazjalisty

Oto wyniki:

1 miejsce – Rotmann Aleksandra kl III b

2 miejsce – Szwacka Dominika kl. III c

3 miejsce – Grobelna Weronika kl III b oraz Karolczak Arkadiusz kl IIc.

Gratulujemy ! 

 W marcu b.r. 2016 ogłoszono konkurs pod hasłem „Jajo z jajem’’. Inicjatorem konkursu były wychowawczynie Klubu Gimnazjalisty, które chciały zachęcić uczniów do aktywności manualnej i twórczej. Efektem działania było nagrodzenie dwóch dziewczyn, które wykonały piękne jaja wielkanocne: Julia Ptak z kl. IIc i Malwina Waldowska z IIb.

 

 

 

 

 

Klub Gimnazjalisty zorganizował konkurs na ,,Najpiękniejszą świąteczną bombkę”. W dniu specjalnym 22.12.2015 r. został rozstrzygnięty w/w konkurs. Nauczyciele w klubie wzięli pod uwagę przy ocenie prac pomysłowość, technikę, estetykę wykonania prac. W obecności wszystkich uczniów gimnazjum wyróżniono i nagrodzono dwie uczennice: Kinga

 

W miesiącu styczniu w Klubie pod hasłem „Gofrowe szaleństwo” pod nadzorem wychowawców świetlicy uczniowie wykonali pyszne gofry, które zostały oprószone cukrem pudrem i błyskawicznie znikały z talerza.

 

 

 

 

W miesiącu lutym uczennice z I klasy gimnazjum pomagały w przeprowadzeniu balu przebierańców w zorganizowanym dla uczniów świetlicy szkolnej. Młodzież gimnazjalna wykazała dużą inicjatywę w różnorodności i pomysłowości strojów karnawałowych oraz pełnej integracji w zabawie z dziećmi.

 

Akcja pomocy dla schroniska w Krotoszynie.  
W miesiącu styczniu Klub Gimnazjalisty i Biblioteka zorganizowały akcję pomocy dla schroniska w Krotoszynie. Wszystkich uczniów o dużej wrażliwości na potrzeby bezdomnych psów zachęcaliśmy do podjęcia działań na rzecz schroniska w Krotoszynie.
Pomoc głównie ograniczyliśmy do produktów suchych: kasze, ryż oraz gotową karmę suchą.

 

 

1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z HIV/AIDS.
Klub gimnazjalisty zorganizował dla uczniów pierwszych klas pogadankę na temat HIV/AIDS.
Czym się różni HIV od AIDS?
HIV to wirus upośledzenia odporności, który uszkadza układ immunologiczny człowieka. Po wniknięciu do organizmu atakuje pewne typy białych ciałek krwi. W ten sposób powoli wyniszcza układ odpornościowy chorego. W efekcie organizm staje się bezbronny nawet wobec pozornie niegroźnych infekcji, z którymi kiedyś radził sobie bez problemu. Stan bezbronności immunologicznej organizmu to AIDS - zespół nabytego niedoboru odporności. Choroba jest skutkiem niesprawności układu immunologicznego spowodowanej długotrwałym niszczącym działaniem wirusa HIV. AIDS jest końcowym etapem zakażenia, ujawniającym się czasem po wielu latach jego trwania…
Młodzież została zobowiązana do wykonania plakatów na temat HIV/AIDS, które zostały wywieszone na gazetce szkolnej. Najlepsze zostały nagrodzone.

Jak co  roku o tej porze Klub Gimnazjalisty przygotował dekoracje świąteczne na korytarz w  Gimnazjum. 

W Klubie Gimnazjalisty młodzież przy wsparciu wychowawców tworzyła piękne stroiki świąteczne.

 

 

 

 

 

 

Papierosy – jaki wpływ mają na organizm

W  miesiącu listopadzie nauczyciele klubu gimnazjalisty przeprowadzili zajęcia profilaktyczne, które miały na celu przekazanie podstawowych wiadomości na temat szkodliwości palenia papierosów. 

Każde zajęcia kończą się żywą dyskusją i analizą postępowania palaczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY 

d>