Zespół Szkół w Zdunach ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny tel. 62 721 55 13 tel. 62 721 57 71 tel. 62 721 55 13

 


 

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W GIMNAZJUM W ZDUNACH
REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE INNOWACJE PEDAGOGICZNE:


http://www.3.wegorzewo.pl/wp-content/uploads/2013/03/recovery_12205146117_11000.jpgTemat innowacji:

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY

Autor i realizator: mgr inż. Tomasz Bryjak

Cel ogólny programu:

            Przygotowanie do działania ratowniczego.

Cele programu (szczegółowe):

1.      Uczeń potrafi udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

2.      Uczeń rozumie znaczenie ochrony cywilnej.

3.      Uczeń rozumie znaczenie powszechnej samoobrony.

4.      Uczeń zna zasady prawidłowego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia
i zdrowia.

Tematyka prowadzonych zajęć:

            Tematy zajęć zostały opracowane w oparciu o podstawę programową i mają charakter otwarty. Autor i jednocześnie realizator innowacji w zależności od potrzeb, zainteresowań i możliwości uczniów może poszerzać je i modyfikować.

           

            I           Zagrożenia bezpieczeństwa i działania ratownicze.

1.      Zagrożenia powodziowe:

-      przyczyny powodzi,

-      zadania organów państwa w zakresie ochrony,

-      ewakuacja.

2.      Zagrożenia pożarowe:

-      najczęstsze przyczyny,

-      charakterystyka w wybranych miejscach np. szkoła,

-      podręczny sprzęt gaśniczy,

-      algorytm postępowania ratowniczego oraz zasady ewakuacji.

3.      Wypadki i katastrofy:

-      przyczyny tragicznych zdarzeń,

-      algorytm postępowania w sytuacjach trudnych.

4.      Ewakuacja ludzi z terenów zagrożonych:

-      środki ochrony ludności,

-      zasady przeprowadzania ewakuacji,

-      zasady zaopatrywania ludności w wodę i żywność.

            II          Pierwsza pomoc i resuscytacja.

1.      Układ oddechowy i układ krążenia człowieka:

-      budowa układu oddechowego człowieka,

-      budowa układu krążenia człowieka,

-      znaczenie poprawnego funkcjonowania układów dla życia człowieka,

2.      Łańcuch przeżycia- System Ratownictwa w Polsce:

-      koncepcja łańcucha przeżycia,

-      organizacja i działanie systemu ratownictwa,

-      wzywanie pomocy,

-      numery alarmowe,

-      bezpieczeństwo ratownika.

3.      Bezpieczeństwo osoby ratującej i ratowanego:

-      zasady postępowania aseptycznego.

4.      Nagłe zatrzymanie krążenia- resuscytacja:

-      resuscytacja krążeniowo- oddechowa,

-      rozpoznanie stanu osoby poszkodowanej,

-      technika prowadzenia resuscytacji,

-      wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.

5.      Pierwsza pomoc- apteczka pierwszej pomocy:

-      znaczenie czasu pierwszej pomocy,

-      apteczka pierwszej pomocy,

-      najczęstsze przyczyny zranień i krwawień,

-      pierwsza pomoc w przypadkach krwawień,

-      najprostsze opatrunki tamujące,

-      krwotok z nosa.

6.      Urazy kończyn:

-      główne przyczyny złamań, zwinięć i skręceń,

-      najprostsze sposoby udzielania pomocy w urazach kończyn,

-      unieruchamianie kończyn,

-      chusta trójkątna.

7.      Zasłabnięcie. Ból w klatce piersiowej:

-      zasłabnięcie- przyczyny, postępowanie,

-      ból w klatce piersiowej jako objaw zagrożenia życia,

-      udzielanie pierwszej pomocy.

8.      Wychłodzenie i odmrożenie:

-      wychłodzenie,

-      sposoby udzielania pomocy osobom wychłodzonym,

-      odmrożenia,

-      sposoby udzielania pomocy,

-      temperatura odczuwalna,

-      prawidłowe zachowanie w niskich temperaturach.

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY