POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM –  2017/18

 

Lp.

Rodzaj pomocy

Klasa

w. godz.

Nauczyciel prowadzący

Termin i godzina realizacji

1.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

VI

1 h

M. Płonka

Czwartek

8 lekcja

2.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

IV, III

1 h

K. Jankowska - Grzybek

Wtorek

7 lekcja

3.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

III, IV

1 h

K. Jankowska - Grzybek

Poniedziąłek

5 lekcja

4.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

V , VI

1 h

M. Płonka

Poniedziałek

9 lekcja

5.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

VII

1 h

K. Jankowska - Grzybek

Poniedziałek

8 lekcja

6.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

IV

1 h

M. Płonka

Wtorek

8 lekcja

7.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

IV, III

 

M. Płonka

Środa

8 lekcja

9.

Zajęcia korekcyjno kompensacyjne

VI, VII

1 h

Smółka Lilla

Czwartek

8 lekcja

10.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

III, IV

1 h

M. Kaczmarek

Wtorek

7 lekcja

11.

 

IV

1h

M. Kaczmarek

Piątek

2 lekcja

12.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

I,  II, III

1 h

L. Smółka

Poniedziałek

 1 lekcja

13.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

IIII, IV

1 h

L. Smółka

Czwartek

1 lekcja

14.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

IV, V

1 h

L. Smółka

Wtorek

6 lekcja

15.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 IV, V

1 h

  1. Kajewska

Czwartek

8 lekcja

16.

Zajęcia rewalidacyjne

VI a

II a

2 h

2 h

M. Banasiewicz

 

 

17.

 

Zajęcia wyrównawcze język polski

VI, VII

1 h

G. Kryg

 

Poniedziałek 

1600 - 1645

 

18.

 

Zajęcia wyrównawcze język polski

VII

 

1 h

 

I. Zimmermann

 

Środa

8 lekcja

 

19.

 

Zajęcia wyrównawcze język polski

V, IV

 

 

1 h

 

 

E. Strugała

Poniedziałek

10 lekcja

 

20.

 

Zajęcia wyrównawcze język polski

V

1 h

I.                    Zimmermann

Środa

7 lekcja

 

21.

 

Zajęcia wyrównawcze język polski

IV

1 h

E. Strugała

Poniedziałek

9 lekcja

 

 

22.

 

 

Zajęcia wyrównawcze matematyka

V

1 h

M. Krupiński

Wtorek

7 lekcja

 

23.

 

 

Zajęcia wyrównawcze matematyka

VI

1 h

M. Kryg

Wtorek

10 lekcja

 

 

24.

 

 

Zajęcia wyrównawcze matematyka

VII

1 h

M. Krupiński

 

Wtorek

8 lekcja

 

25.

Zajęcia wyrównawcze matematyka

VII

1 h

K. Strugała

Wtorek

11 lekcja

26.

Zajęcia wyrównawcze matematyka

IV

1 h

K. Strugała

Wtorek

9 lekcja

27.

Zajęcia wyrównawcze matematyka

IV

 

K. Strugała

Wtorek

10 lekcja

 

28.

 

Zajęcia logopedyczne

 

1 h

W. Robakowska

Poniedziałek

5 lekcja

 

29.

 

Zajęcia logopedyczne

 

1h

W. Robakowska

Wtorek 6 lekcja

 

30.

 

Zajęcia logopedyczne

gim

1 h

W. Robakowska

Wtorek 7 lekcja

31.

Zajęcia logopedyczne

 

1 h

W. Robakowska

Wtorek 8 lekcja

 

32.

 

Zajęcia logopedyczne

 

1 h

W. Robakowska

Wtorek 9 lekcja

 

33.

Zajęcia logopedyczne

 

1 h

W. Robakowska

Środa 6 lekcja

 

 

34.

Zajęcia logopedyczne

 

1h

W. Robakowska

Środa 7 lekcja

 

 

35.

Zajęcia logopedyczne

 

1 h

W Robakowska

Środa 8 lekcja

 

36.

Zajęcia logopedyczne

III

1h

W Robakowska

Środa 9 lekcja

 

37.

 

Zajęcia rozwijające kompentecje

VII, VI, III

1 h

D. Krupińska

Piątek

2 lekcja

38.

Zajęcia rozwijające kompentecje

I, III

1h

  1. Głownicka

Co dwa tygodnie

Czwartek

6 i 7 lekcja

 

39.

 

Zajęcia wyrównawcze

III

1 h

S. Wawrzynowicz

Poniedziałek

1 lekcja

 

40.

 

Zajęcia wyrównawcze

III

1 h

S. Wawrzynowicz

Środa

6 lekcja

 

41.

 

Zajęcia wyrównawcze

III

1 h

  1. Kajewska

Piątek

1 lekcja

 

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY