SZKOŁA

Zdrowie

Uczniowie

Samorząd szkolny

Samorządy klasowe

Rodzice

WYMAGANIA EDUKACYJNE

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Kluby sportowe

Pracownicy

Dokumentacja szkolna

Projekty

Stołówka

Współpraca


Wykaz podręczników

Szanowni Rodzice,
w roku szkolnym 2016/17 szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom I, II, III , IV i V klas szkoły podstawowej oraz I i II klas gimnazjum bezpłatny dostęp  do podręczników, materiałów edukacyjnych i  ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego.
         Prawo do bezpłatnego dostępu nie obejmuje podręczników  do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników do zajęć dodatkowych (np. drugi język obcy w szkole podstawowej).
         Podręczniki i materiały edukacyjne stanowią własność szkoły i są uczniom wypożyczane na cały rok szkolny.
 Przez materiały edukacyjne  rozumie się materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające realizację programu nauczania, mające postać papierową lub elektroniczną.
         Oznacza to, że nauczyciele mogą zdecydować się na wybór innych niż podręcznik materiałów zawierających treści edukacyjne.
         Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych, w tym sposób postępowania w przypadku zguby/zniszczenia/niezwrócenia przez ucznia egzemplarza podręcznika, określa  dyrektor szkoły. Zarówno podręczniki jak i materiały ćwiczeniowe wybiera wspólnie zespół nauczycieli danych zajęć. W przeciwieństwie do podręczników, materiały ćwiczeniowe mogą ulec zmianie w kolejnych klasach (drugiej czy trzeciej). Szkoła otrzyma bowiem każdego roku dotację na zakup materiałów ćwiczeniowych dla poszczególnych klas.
         Koszty powielania materiałów ćwiczeniowych (toner i papier) mogą być pokryte z dotacji celowej przeznaczonej na materiały ćwiczeniowe.

         W zależności od potrzeb uczeń powinien mieć zapewnioną możliwość korzystania z podręcznika zarówno w szkole jak i w domu


UWAGA!!!

PODRĘCZNIKI Z RELIGII RODZICE ZAKUPUJĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

WYKAZ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

l.p.

KLASA

TYTUUŁ PDRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWCA

            1.          

I

„Żyjemy w Bożym świecie”

Jerzy Snopek, Elżbieta Kondrak,

Dariusz Kurpiński

Jedność

AZ-11-01/12-KI-1/12

            2.          

II

„Idziemy do Jezusa”

Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek

Jedność

AZ-12-01/12-KI-3/12

            3.          

III

„Jezus jest z nami” – podręcznik

+ ćwiczenia

Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek

Jedność

AZ-13-01/12-KI-4/13

 

            4.          

IV

„Miejsce  pełne Bogactw” – podręcznik+ćwiczenia

Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Jedność

AZ-21-02+12-Ki-1/12

            5.          

V

„Spotkania uBOGAcające”-podręcznik+ćwiczena

ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska

Jedność

AZ-22-02/12-KI-1/13

 

            6.          

VI

„Tajemnice BOGAtego życia”-podręcznik+ćwiczenia

ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska

Jedność

AZ-23-02/12-KI-3/14

            7.          

VII

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa – podręcznik

ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska

Jedność

AZ-31-01/13-KI-3/13

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM    rok szkolny 2017/2018

klasa II

Przedmiot

Autor

Tytuł

Nr dopuszczenia podręcznika

Wydawnictwo

JĘZYK POLSKI

podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego: W. Bobiński

„Świat w słowach i obrazach”

26/2/2016/z1

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne

podręcznik do kształcenia językowego: Z. Czarniecka-Rodzik

„Gramatyka i stylistyka”

164/2016/z1

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne

HISTORIA

T. Małkowski,
J. Rześniowiecki

Historia II  „Podróże w czasie”

Gimnazjum. Podręcznik klasa II

158/2/2010/2016

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Praca zbiorowa
pod red. A. Pacewicz,

T. Merta

KOSS podstawowy. Podręcznik i ćwiczenia.
Część 1.

277/1/2010/2015

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

JĘZYK NIEMIECKI

E. Reymont, A. Sibiga,
M. Jezierska-Wiejak

 

E. Reymont, A. Sibiga,
M. Jezierska-Wiejak

Kompass 1 neu. Podręcznik- grupa podstawowa

 

Kompass 2 neu. Podręcznik-  grupa zaawansowana

622/1/2012/2015

 

 

622/2/2012/2015

Wydawnictwo Szkole PWN

MATEMATYKA

A. Drążek , E. Duvnjak,
E. Kokiernak-Jurkiewicz,

„Matematyka wokół nas”. Podręcznik klasa II.

62/2/2015/z1

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

FIZYKA

G. Francuz-Ornat,
 T. Kulawik,  M. Nowotny - Różańska

„Spotkanie z fizyką” podręcznik dla gimnazjum część 1


93/1/2009/2015

NOWA ERA

 

 G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik, M. Nowotny - Różańska

„Spotkanie z fizyką” podręcznik dla gimnazjum
część 2

93/2/2010/2015

G. Francuz-Ornat,

T. Kulawik

M. Nowotny - Różańska

„Spotkanie z fizyką” podręcznik część 3

93/3/2010/2015

CHEMIA

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

„Chemia Nowej Ery”

część 2

49/2/2009/2015

NOWA ERA

BIOLOGIA

M. Kłyś, J.Stawarz

 

W. Gołda, M. Kłyś,
J. Stawarz,  J. Wardas

„Świat biologii 1” – podręcznik 

 

 

„Świat biologii 2” – podręcznik

92/1/2009/2015

 


92/2/2010/2015

NOWA ERA

GEOGRAFIA

D. Szczypiński,

M. Wójtowicz

„Planeta nowa 2”

 

”Planeta nowa 3”

7/2/2009/2015

 

 

NOWA ERA

INFORMATYKA

 

J. Pańczyk

„Informatyka Europejczyka” Edycja: Windows, Vista, Linux, MS Office 2007, OpenOffice.org

568/2012/2015

HELION

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

J. Wildman, C. Barraclough, 

 

 

 

 

F. Beddall, J. Wildman,

 

Next Move 2 – Gimnazjum
grupa podstawowa

 

 

 

Next Move 3 – Gimnazjum
grupa zaawansowana

624/2/2012/2014

 

 

 

 

624/3/2013/2015

Pearson Central Europe

 

 


Pearson Central Europe

ZAJĘCIA TECHNICZNE

W. Czyżewski, W. Lib,
W. Walat

„Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne”

196/2/2010

NOWA ERA

 

klasa III

Przedmiot

Autor

Tytuł

Nr dopuszczenia podręcznika

Wydawnictwo

JĘZYK POLSKI

podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego: W. Bobiński

„Świat w słowach i obrazach”

26/3/2010

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne

podręcznik do kształcenia językowego: Z. Czarniecka-Rodzik

„Gramatyka i stylistyka”

164/3/2010

 

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne

 

HISTORIA

T.  Małkowski,
J. Rześniowiecki

„Podróże w czasie” Gimnazjum.
Podręcznik klasa III

158/3/2011

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

JĘZYK NIEMIECKI

E. Reymont, A. Sibiga,
M. Jezierska-Wiejak

 

 

E.Reymont, A. Sibiga,
M. Jezierska-Wiejak

Kompass neu 2. Podręcznik -  grupa podstawowa

 

 

Kompass neu 3.Podręcznik -  grupa zaawansowana

622/2/2012/2015

 

 

 

622/3/2013/2016

Wydawnictwo Szkole PWN

MATEMATYKA

A. Drążek, E. Duvnjak,

E. Kokiernak - Jurkiewicz

„Matematyka wokół nas”. Podręcznik klasa III.

 

62/3/2010

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

FIZYKA

G. Francuz-Ornat,

T. Kulawik

M. Nowotny - Różańska

„Spotkanie z fizyką” podręcznik część 3

 

93/3/2010

NOWA ERA

G. Francuz-Ornat,

T. Kulawik

M. Nowotny - Różańska

„Spotkania z fizyką” podręcznik część 4

93/4/2011

NOWA ERA

CHEMIA

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

„Chemia Nowej Ery” część 3

49/3/2010

NOWA ERA

BIOLOGIA

M. Kłyś,  A. Kornaś, M. Ryszkiewicz

„Świat biologii 3” – podręcznik.

 

92/3/2011

NOWA ERA

 

GEOGRAFIA

M. Szubert

„Planeta Nowa  3”

7/3/2010

NOWA ERA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Praca zbiorowa
pod red. A. Pacewicz,

T. Merta

KOSS podstawowy.  Podręcznik i ćwiczenia.
Część 2

277/2/2011

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ZAJĘCIA TECHNICZNE

W. Czyżewski

„Technika w praktyce. Zajęcia elektryczno-elektroniczne”

196/1/2009

NOWA ERA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

M. Borowiecki, Z. Pytasz,
E. Rygała

„Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik do gimnazjum

193/2009

Wydawnictwo Szkolne PWN

JĘZYK ANGIELSKI

F. Beddall, J. Wildman, T. Siuta, P. Wood

 

 

 

K. Stannett, F.  Beddall

Next Move  3 – Gimnazjum
grupa podstawowa

 

 

 

Next Move 4– Gimnazjum
grupa pzaawansowana

624/3/2013

 

 

 


624/4/2014

 

 

 

 

 

Pearson Central Europe

 

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY