Szkoła Promująca Zdrowie

 

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie:
 

• podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie
• uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko
• zachęcają ludzi w innych siedliskach w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.
 
Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?


1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2. Etos zdrowia w szkole.
3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością

 

    

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY