Zespół Szkół w Zdunach ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny tel. 62 721 55 13 tel. 62 721 57 71 tel. 62 721 55 13

 


 

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W GIMNAZJUM W ZDUNACH
REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE INNOWACJE PEDAGOGICZNE:


http://www.3.wegorzewo.pl/wp-content/uploads/2013/03/recovery_12205146117_11000.jpg

Temat innowacji:

ODKRYJ W SOBIE ZWYCIĘZCĘ

Autor : mgr Barbara Ćwigoń

Realizatorzy:                     Barbara Ćwigoń

Aneta Ceglarz

Damian Otworowski

 

Cele innowacji – ogólne:

·        Popularyzacja lekkiej atletyki wśród uczniów gimnazjum;

·        Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego;

·        Reprezentowanie szkoły w lekkoatletycznych zawodach sportowych, masowych biegach przełajowych oraz grach zespołowych.

·        Przygotowanie uczniów do późniejszego szkolenia w klubach sportowych;

·        Kształtowanie właściwych postaw i zachowań sportowych, etycznych        i moralnych;

·        Przybliżenie wiedzy na temat pracy i funkcjonowania własnego ciała podczas wysiłku oraz w czasie powrotu do spoczynku;

  Cele operacyjne:

·        Uczniowie maja świadomość możliwości swojego ciała;

·        Rozumieją potrzebę zwiększonego treningu;

·        Znają zasady higienicznego stylu życia;

·        Rozumieją potrzebę aktywności ruchowej;

·        Poznają swoje mocne i słabe strony.

Sposoby realizacji:

1) Dostępność zajęć

Innowacja realizowana będzie na zajęciach popołudniowych – 2h tygodniowo (KN) oraz częściowo na obligatoryjnych zajęciach wychowania fizycznego.

2) Baza

·        Hala sportowa

·        Siłownia szkolna (aerobic)

·        Urozmaicony teren w pobliżu szkoły, który pozwala na realizację zajęć      z lekkiej atletyki oraz nordic walking

3) Realizacja

I

Pierwszy element innowacji, który będzie realizowany na zajęciach obowiązkowych z wychowania fizycznego to nacisk na współzawodnictwo. Niedobór emocji związanych z rywalizacją a sprawia, że zajęcia SA nudne          i monotonne dlatego propozycja wprowadzenia walki o tytuły:

·        Najlepszy sprinter/sprinterka w gimnazjum

(biegi krótkodystansowe 100 i 300 m)

·        Mistrz wytrzymałości w gimnazjum

(biegi długodystansowe 800, 1000, 1500, 2000m oraz przełajowe)

·        Najbardziej skoczny zawodnik w gimnazjum

(skok w dal, skok wzwyż)

·        Gimnazjalny siłacz

(pchnięcie kulą, rzut piłką lekarską)

·        Najwszechstronniejszy sportowiec w gimnazjum

(Wyłoniony na podstawie uczestnictwa i wysokich wyników na zawodach. Wyboru dokonują nauczyciele wychowania fizycznego.)

·        Najsympatyczniejszy sportowiec w gimnazjum

(Kandydatów typują nauczyciele wychowania fizycznego na podstawie Regulaminu wyboru najsympatyczniejszego sportowca gimnazjum. Tytuł otrzymuje sportowiec, który uzyska najwięcej głosów uczniów gimnazjum w zorganizowanym głosowaniu.)

Wymienione wyżej kategorie będą oceniane przez cały rok szkolny, regulaminy, wyniki oraz sprawozdania zostaną wywieszone na gazetce sportowej.

II

Drugi element innowacji realizowany zostanie na zajęciach popołudniowych. Przeprowadzone zostaną rozgrywki międzyklasowe w grach zespołowych          o tytuł:

·        Najbardziej usportowiona klasa w gimnazjum

·        Najlepsza siatkarka/siatkarz w gimnazjum

·        Najlepszy koszykarz/koszykarka w gimnazjum

·        Najlepsza piłkarka/piłkarz ręczny w gimnazjum

·        Najlepszy piłkarz nożny w gimnazjum

·        Najlepszy tenisistka/tenisista w gimnazjum

Podsumowanie i nagrodzenie zawodników w/w kategoriach na apelu szkolnym.

III

Trzeci element innowacji to zachęcanie uczniów do uczestnictwa w różnorodnych formach zajęć sportowych jako wykorzystanie czasu wolnego.

a) Nordic walking

·        http://www.zsea.wroclaw.szkolnastrona.pl/container/PODG%C3%93RSKA./AKTUALNOSCI/nw.gifZapoznanie ze zdrowym wpływem tej formy ruchu na organizm;

·        Przyjęcie prawidłowej postawy ciała w miejsce i w ruchu;

·        Nauka prawidłowego ruchu RR i NN;

·        Doskonalenie techniki chodu z kijkami na różnych dystansach.

b) Aerobic

·        Przypominanie kroków bazowych;

·        Nauka układu choreograficznego.

c) Trening siłowy

·        Omówienie zasad BHP;

·        Odpowiedni dobór obciążeń;

·        Ćwiczenia na atlasie wzmacniające różne partie mięśni. 

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY