Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdunach mgr Andrzej Hejdysz

wicedyrektor  mgr Dorota Krupińska

wicedyrektor  mgr Iwona Skowrońska

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Hanna Pawlak

mgr Dorota Szczęsnowicz

mgr Sylwia Wawrzynowicz

mgr Lilla Smółka

mgr Małgorzata Banasiewicz

mgr Wioleta Robakowska

mgr Karolina Jankowska-Grzybek

mgr Anna Kajewska

Język polski:

mgr Iwona Skowrońska

mgr Grzegorz Kryg

mgr Ewa Strugała

mgr Irma Zimmermann

mgr Bogumiła Bojewska

mgr Aneta Hofman

Matematyka:

mgr Maria Kryg

mgr Marek Krupiński

mgr Hanna Malec

mgr Krystian Strugała

mgr inż. Tomasz Bryjak

Historia:

mgr Andrzej Hejdysz

mgr Maria Kryg

mgr Grzegorz Kryg

mgr Zdzisław Malec

mgr Bogumiła Bojewska

Przyroda:

mgr Agnieszka Chlebowska

mgr Anna Kołodziejska

Język angielski:

Grzegorz Matuła

mgr Maria Matuszczak

mgr Hanna Kozupa

mgr Joanna Kukiołczyńska

mgr Justyna Szałata

mgr Natalia Stachowiak

zajęcia artystyczne:

mgr Adam Szczuraszek

edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Damian Otworowski

doradztwo zawodowe:

mgr Mariola Piotrowska

technika, zajęcia techniczne:

mgr inż. Tomasz Bryjak

mgr Paweł Galeja

 

Język niemiecki:

mgr Joanna Józyk

Karolina Mania-Krawętkowska

mgr Mariola Piotrowska

mgr Joanna Wojcieszak –Żyto

Informatyka, zajęcia komputerowe:

mgr inż. Jerzy Wilk

mgr Joanna Józyk

mgr Paweł Galeja

Technika:

mgr inż. Tomasz Bryjak

mgr Paweł Galeja

Plastyka:

mgr Hanna Pawlak

mgr Adam Szczuraszek

Muzyka:

mgr Adam Szczuraszek

Religia:

mgr Magdalena Smektała

mgr Agnieszka Karolak - Raś

mgr ks. Piotr Juszczak

Wychowanie fizyczne:

mgr Tomasz Ilnicki

mgr Włodzimierz Malec

mgr Barbara Ćwigoń

mgr Natalia Rabczewska

mgr Damian Otworowski

Biblioteka:

mgr Maria Murawska - Plewa

Świetlica:

mgr Ilona Hybsz

mgr Dorota Krupińska

mgr Mirosława Płonka

mgr Marta Kaczmarek

Pedagog szkolny:

mgr Beata Głownicka

biologia:

mgr Monika Miśkiewicz- Żyto

geografia:

mgr Agnieszka Chlebowska

chemia:

mgr Elżbieta Hejdysz

mgr Hanna Malec

fizyka:

mgr Elżbieta Hejdysz

mgr inż. Jerzy Wilk

nauczyciel wspierający:

mgr Dominika Kot

 

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY