Zespół Szkół w Zdunach ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny tel. 62 721 55 13 tel. 62 721 57 71 tel. 62 721 55 13

 


„Uczeń Online”.

Już od listopada 2010 r. uczniowie Gimnazjum w Zespole Szkół w Zdunach uczestniczą w projekcie „Uczeń Online”. Projekt ten skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach tematycznych kół naukowych oraz korzystanie z zasobów internetowego serwisu edukacyjnego.

         W naszej szkole uczniowie uczestniczą w kole lingwistycznym i poznają podstawy języka duńskiego oraz poszerzają swoje umiejętności językowe w ramach języka niemieckiego. Opiekunem grup i zarazem nauczycielem prowadzącym jest pani Joanna Józyk. Aktualnie już druga grupa gimnazjalistów kończy swój trzyletni udział w projekcie z licznymi sukcesami na koncie, a drugoklasiści mają jeszcze jeden rok uczestnictwa przed sobą. Oprócz nauki języków uczniowie pracują na platformie edukacyjnej supermemo.net, gdzie tworzą i publikują własne kursy internetowe. W licznych konkursach wielokrotnie zdobyli już cenne nagrody tj.: tablety, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, e-book-readery.

Projekt „Uczeń online” to:
- dostęp do najnowocześniejszych technologii e-learningowych
  wspierających naukę uczniów,
- bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży,
- możliwość podniesienia kompetencji i wyników w nauce,
- wsparcie aktywności uczniów i rozwijania indywidualnych zainteresowań,
- wzmacnianie aspiracji edukacyjnych uczniów.

Działania zaplanowane w ramach projektu

Utworzenie serwisu edukacyjnego dla uczniów

W serwisie supermemo.net udostępnione są uczniom cyfrowe narzędzia pracy własnej i grupowej - biblioteka multimediów, wzorcowe kursy i testy, forum dyskusyjne. W serwisie publikowane będą również materiały e-learningowe tworzone przez uczniów. Publikowane prace są recenzowane przez nauczycieli a najlepsze publikacje zostają nagradzane w organizowanych cyklicznie (dwa razy w roku szkolnym) konkursach.

 Organizacja i przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach

W projekcie zajęcia pozalekcyjne prowadzone są przez nauczycieli w 50 szkołach w całej Polsce w czterech obszarach tematycznych: humanistycznym, matematyczno – fizycznym, biologiczno – chemicznym oraz lingwistycznym. Zajęcia będą bezpłatne dla uczniów.

 Warsztaty na uczelniach

Uczniowie biorący udział w projekcie każdego roku uczestniczą w zajęciach wyjazdowych na najlepszych uczelniach wyższych w całej Polsce. Celem wykładów na uczelniach jest wykorzystanie możliwości jakie daje nowoczesna baza dydaktyczna uczelni, skorzystanie z wiedzy kadry naukowej, a także wzmocnienie motywacji do kontynuowania nauki na studiach i wsparcie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

 Letnie obozy naukowe - Podczas letniej przerwy w nauce dla uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach kół naukowych organizowane są kilkunastodniowe obozy naukowe pełne atrakcji. Jest to okazja do nawiązania kontaktów z kolegami i koleżankami z całej Polski.

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY