Świetlica Wsparcia Dziennego

  

Od dnia 05.11.2012r. przy Zespole Szkół w Zdunach działa Świetlica Opiekuńczo- Wychowawcza Wsparcia Dziennego. Świetlica otwarta jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 13.30-18.00. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży wychowującej się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Pobyt w świetlicy jest dobrowolny i bezpłatny. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia dzieciom pomoc w nauce, organizuje czas wolny tak, aby każdy mógł rozwijać swoje zainteresowania i odkrywać talenty. Świetlica współpracuje z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz terapeutami. Dzieci mają zapewniony posiłek dostosowany do pory dnia i czasu ich przebywania.
Aby zaspokoić różnorodne potrzeby rozwojowe i emocjonalne uczestników zajęć świetlica prowadzi następujące formy pracy:    
 

- pomoc w odrabianiu zadań domowych;
- gry i zabawy dydaktyczne;
- zabawy integracyjne;
- gry i zabawy ruchowe;
- zajęcia sportowe;
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
- zajęcia arteterapeutyczne: muzyczne, plastyczne, teatralne;
- zajęcia socjoterapeutyczne
- zajęcia komputerowe - zajęcia czytelnicze.
 

 

TYGODNIOWY HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

I WSPARCIA DZIENNEGO W ZDUNACH

PONIEDZIAŁEK

13.30 – 16.00 – ODRABIANIE LEKCJI

16.00 – 16.30 – WSPÓLNY POSIŁEK – przygotowanie i spożycie

16.30 – 17.30 – ZAJĘCIA PROGRAMOWE – socjoterapia, profilaktyka

17.30 – 18.00 – prace porządkowe na zakończenie

 WTOREK

13.30 – 16.00 – ODRABIANIE LEKCJI

16.00 – 16.30 – WSPÓLNY POSIŁEK – przygotowanie i spożycie

16.30 – 17.30 – ZAJĘCIA PROGRAMOWE – „Mały Artysta” – zajęcia kulturalno –artystyczne

17.30 – 18.00 – prace porządkowe na zakończenie

 ŚRODA

13.30 – 16.00 – ODRABIANIE LEKCJI

16.00 – 16.30 – WSPÓLNY POSIŁEK – przygotowanie i spożycie

16.30 – 17.30 – ZAJĘCIA PROGRAMOWE – „Mistrz zwinności”- zajęcia sportowe i taneczne

17.30 – 18.00 – prace porządkowe na zakończenie

 CZWARTEK

13.30 – 16.00 – ZAJĘCIA PROGRAMOWE – „Palce lizać” – zajęcia kulinarne

16.00 – 16.30 – WSPÓLNY POSIŁEK – przygotowanie i spożycie

16.30 – 17.30 – ODRABIANIE LEKCJI

17.30 – 18.00 – prace porządkowe na zakończenie

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY