Biblioteka

  

Nasze zbiory

wydawnictwa edukacyjne – encyklopedie, słowniki,
programy nauczania dla nauczycieli,
lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,
zbiory audiowizualne (kasety video, płyty CD),
dokumenty życia szkoły (regulaminy, statuty i inne),
literatura popularnonaukowa,
beletrystyka pozalekturowa,
prasa dla uczniów i nauczycieli,
wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii i dydaktyk różnych przedmiotów nauczania.
Księgozbiór biblioteki jest powiększany i liczy obecnie 8334 woluminy. Zbiory zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej – UKD. Do dyspozycji czytelników są tradycyjne katalogi kartkowe.
Staramy się nadążyć za zmieniającymi się wymaganiami i preferencjami naszych czytelników. Fundusze na zakup książek pochodzą głównie z Rady Rodziców i budżetu szkoły.


Godziny otwarcia:

 

 

Poniedziałek

930 - 1440
 

Wtorek

740 - 1440
 

Środa

930 - 1440
 

Czwartek

740 - 1440
 

Piątek

740 - 1320

 

"Mikołajkowe spotkania z książką" w bibliotece.

W grudniu w bibliotece odbył się cykl zajęć czytelniczych, na których dzieci z klas I -III wysłuchały legendy i opowiadań związanych ze Świętym Mikołajem i tematyką Świąt Bożego Narodzenia. Odpowiadały na pytania mikołajkowego quizu: „Gdzie mieszka Święty Mikołaj?”, „Jakim pojazdem porusza się po świecie?”, „Kto pomaga Mikołajowi w przygotowaniu prezentów?”, itp. Dzieci wymyślały opowiadanie o zimie na podstawie wylosowanych haseł. Zagrały w „łańcuch skojarzeń”, starały się złapać "śnieżynki" i podać skojarzenia do wyrazu związanego ze świętami i zimą. Śpiewały również kolędy.  Podczas spotkań mikołajkowych dzieci przepięknie pokolorowały choinki, miały także za zadanie narysować Mikołaja. Prace ozdobiły naszą bibliotekę. 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2017

Po raz kolejny obchodziliśmy w październiku święto bibliotek. Tym razem pod hasłem „Książka nas łączy”. Z tej okazji przygotowano gazetki oraz plakat. Na długich przerwach, raz w tygodniu, w bibliotece promowaliśmy głośne czytanie dla chętnych uczniów. Były też dni z  zagadkami. Biblioteka zorganizowała także konkurs na plakat promujący bibliotekę i czytanie. Wzięło w nim udział 30 uczniów. Uczestnicy mieli ciekawe pomysły na wykonanie plakatu i haseł zachęcających do czytania i korzystania z biblioteki.

 

Dzień Pluszowego Misia w klasie I c

 Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubraczku... Każdy posiada bądź posiadał własnego ulubionego misia pluszowego. Jest to jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie już od XIX wieku! Miś pluszowy nieodłącznie kojarzony jest z beztroskim czasem dzieciństwa. Dzisiaj w każdym sklepie z zabawkami możemy natknąć się na pluszowe misiaki. Często są one bohaterami powieści, bajek, filmów i piosenek. Dzieci z klasy I c również gościły dziasiaj 24.11.17r. Pluszowego Misia. Odgadywały postacie z bajek oraz odpowiadały na zadawane im pytania, każda poprawna odpowiedź kończyła się cukiereczkiem. Spotkanie, w naszej klasie, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i kreatywności pomysłodawczyń, przebiegło w radosnej, przyjaznej, ciepłej atmosferze i było naprawdę „misiowo” udane. Uśmiech i zadowolenie na twarzach dzieci - to najlepsze podsumowanie zorganizowanej akcji.  

UWAGA!

BIBLIOTEKA SZKOLNA  z  okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY  NA PLAKAT PROMUJCY BIBLIOTEKĘ I CZYTANIE.

Regulamin Konkursu Plastycznego

Temat konkursu:
Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu promującego bibliotekę i czytelnictwo przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych.
Cele:
1. Rozbudzanie zainteresowania biblioteką,
2. Mobilizowanie uczniów do czytania,
3. Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu,
4. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej  w Zdunach. W konkursie przewidziane są trzy kategorie wiekowe oceny prac:
I   kategoria – dzieci klas II i III,
II  kategoria – dzieci klas IV – VI,
III kategoria – młodzież klas II i III gimnazjum.
1. Uczestnicy indywidualnie przygotowują prace plastyczne przy zachowaniu formy plakatu.
2. Każdy plakat powinien być opatrzony hasłem promującym bibliotekę i czytelnictwo.
3. Prace należy wykonać w postaci jednostronnego plakatu w formacie A3 dowolną techniką plastyczną.
4. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko 1 pracę.
5. Zgłoszone do konkursu plakaty przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych oraz wykorzystania ich w materiałach promocyjnych.
Terminy:
1. Czas trwania konkursu:1 – 31 października 2017 r.
2. Prace należy dostarczyć  w terminie do 31 października 2017 r. do biblioteki szkolnej . Prace powinny być zaopatrzone w następujące informacje:
- imię i nazwisko autora pracy - uczestnika konkursu,
- wiek uczestnika, klasę.
3. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Konkurs recytatorski „O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczymucha” skierowany był do uczniów klas I, II i III Szkoły Podstawowej w Zdunach. Miał na celu przypomnienie utworów Marii Konopnickiej (155. rocznica urodzin). Konkurs przebiegał w 2 etapach. Pierwszy etap odbył się w bibliotece szkolnej. W eliminacjach wzięło udział 21 uczniów. Z każdej klasy został wyłoniony 1 uczestnik do udziału w finale, który odbył się w Bibliotece Publicznej w Zdunach, we wtorek, 9 maja br.

Do finałowej rozgrywki przystąpiło 8 uczniów. Recytowano „Sposób na laleczkę”, „Pranie”, „Zima zła”, „Dziadek przyjdzie”, Przy mrowisku”, „Kukułeczka”, i oczywiście „Stefek Burczymucha”.

Komisja, oceniając opanowanie tekstu, jego interpretację i ogólny wyraz artystyczny, przyznała:

I miejsce –Rozalia Grzybek (uczennica klasy III b)

II miejsce –Marcelina Kamza (uczennica klasy III d)

III miejsce –Małgorzata Tyrakowska (uczennica klasy I a) 

WYNIKI KONKURSÓW PIĘKNEGO CZYTANIA

Konkurs pięknego czytania utworów Miry Jaworczakowej „Wszystkim swoje księgi daję…” skierowany był do uczniów klas IV i V. Także przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie zaprezentowało się 12 uczniów, 6 z nich przeszło do drugiego etapu w Bibliotece Publicznej. Uczniowie czytali fragmenty z książek „Jacek, Wacek i Pankracek”, „Oto jest Kasia”, „Przyjaciel na zawsze”.

Po naradzie przyznała następujące miejsca :                                                                                                        
I miejsce – Wojciech Peregrym (kl. IV b SP Zduny)
II miejsce – Zosia Kraszewska (kl. IV SP Baszków)
III miejsce – Filip Chudy (kl. IV SP Baszków) i Amelia Walczak (kl. IV a SP Zduny).

Biorąc pod uwagę tegoroczne obchody 750-lecia miasta w Bibliotece Publicznej odbył się konkurs czytania utworów Samuela ze Skrzypny Twardowskiego. Konkurs skierowany był do uczniów Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Głównym celem było zapoznanie z twórczością tego autora i jego związku ze Zdunami.

Uczestnicy konkursu przygotowali fragment dowolnie wybranego utworu wielkiego poety Baroku. Po wysłuchaniu uczestników, komisja postanowiła przyznać:

I miejsce –Krystian Kliber
II miejsce –Weronika Połczyńska i Katarzyna Roszak 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO PT.: „W KRAINIE BAJKI”

W dniu 07.04.2017 został rozstrzygnięty, ogłoszony przez bibliotekę szkolną, konkurs „W KRAINIE BAJKI”. Do konkursu zgłoszono ponad 50 prac uczniów z klas I-III. Komisja oceniła prace, biorąc pod uwagę ich oryginalność, estetykę oraz pomysłowość. Dzieci przedstawiły za pomocą różnych technik bohaterów lub ilustrację do wybranej bajki. Komisja wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce

Wiktor Obal  kl. II c

Konstancja Kulińska  kl. III a

Weronika Rozum  kl. II d

II miejsce

Antonina Jankowska  kl. III d

Milena Kułaga  kl. II c

III miejsce

Maks Kęsy  kl. III a

Wyróżnienia

Kalina Czubak kl. III a

Marcel Motyka  kl. I a

Dorota Murawska  kl. III a

Kacper Namysł  kl. III d

Marcelina Kamza  kl. III d

Klaudia Mikołajczyk  kl. III a

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie.

Nagrodzone prace można obejrzeć w bibliotece. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI

W dniu 3 kwietnia świętowaliśmy w bibliotece „Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci”. Dzień ten został ustanowiony w celu promowania literatury pięknej i grafiki dla młodego czytelnika. Obchodzony jest 2 kwietnia, w dniu urodzin H. CH. Andersena. Co roku inny kraj jest gospodarzem tego dnia. W tym roku była to Rosja, a hasło tegorocznych obchodów brzmiało: „Rośnijmy z książką”. Z tej okazji w naszej bibliotece częstowaliśmy uczniów, którzy wypożyczali książki, cukierkami. Czytaliśmy baśnie Andersena oraz list napisany specjalnie z tej okazji. Później były zagadki związane z różnymi baśniami Andersena. Dzieci otrzymały za prawidłowe odpowiedzi słodkości oraz zakładki a zwycięzcy konkursu nagrody książkowe. 

PASOWANIE PIERWSZAKÓW NA CZYTELNIKÓW

W dniu 16 marca zaprosiliśmy do biblioteki klasę I, aby przyjąć ją do grona naszych czytelników. Dzieci najpierw obejrzały  krótką inscenizację przygotowaną przez uczennice z koła bibliotecznego.         W jej trakcie, na szóstkę zdały egzamin ze znajomości bajek oraz zasad wypożyczania książek. Następnie złożyły przyrzeczenie i zostały pasowane na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia nasze pierwszaki otrzymały dyplomy i zakładki. Później zapoznały się ze zbiorami biblioteki oraz wypożyczyły książki. Zapraszamy ich do częstych odwiedzin biblioteki, życzymy także wielu ciekawych przygód z książką! 

DZIENNICZKI LEKTUR

Uczniowie klas II i III prowadzą dzienniczki lektur. W zeszytach zapisują nazwisko autora i tytuł przeczytanej książki oraz rok wydania i nazwę wydawnictwa. Piszą krótką informację o książce, plan wydarzeń, najciekawszy fragment książki bądź notatkę , w której zachęcają do jej przeczytania. Wykonują także ilustrację. Zachęcamy rodziców do dopingowania swoich dzieci, systematycznego wypełniania dzienniczka i sprawdzania poprawności napisanych informacji o książkach. Przypominamy, że autorzy najciekawszych dzienniczków otrzymają na końcu roku nagrody. 

UWAGA!  UWAGA!  UWAGA!  Drodzy Rodzice!

Zapraszamy do skorzystania z naszej szkolnej biblioteki! Mamy tam specjalny kącik dla dorosłych z najnowszą literaturą dotyczącą różnych dylematów rodzicielskich. Można wypożyczyć i zapoznać się z następującymi tytułami:

 

 

 

 

CZYTAJĄCY GOŚCIE W BIBLIOTECE

W tym roku, raz w tygodniu, spotykamy się w bibliotece na czytaniu w większym gronie. Zapraszamy pracowników szkoły, rodziców i uczniów gimnazjum, aby głośno czytali dzieciom z klas  I- III. Spotkania odbywają się pod hasłem : „Książki mojego dzieciństwa”. Goście prezentują ulubione  książki z dzieciństwa. Te spotkania rozwijają nie tylko aktywność czytelniczą, ale są także okazją do wspomnień i przybliżania minionych czasów młodszym pokoleniom.

 

LEKCJE BIBLIOTECZNE
Biblioteka prowadzi lekcje, na których uczniowie mogą dowiedzieć się np. o tym, co można robić w czytelni, jak korzystać z katalogów, jakie korzyści i zagrożenia płyną z Internetu. Odbywa się na nich prezentacja nowości bibliotecznych. Uczniowie przedstawiają również swoje propozycje książek do czytania i głośno czytają. Często na koniec tych zajęć dzieci wypożyczają książki.

 

 

FERIE ZIMOWE  ZAWSZE  Z   KSIĄŻKĄ

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

 jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

W. Szymborska

 

 

 

Zajęcia czytelnicze w bibliotece

Otwarcie na literaturę, pokochanie książek jest najlepszą drogą do poznawania świata. Najważniejsze są pierwsze lata edukacji. Dlatego dla uczniów klas I-IV organizujemy w bibliotece zajęcia czytelnicze. Ich głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych uczniów. Zajęcia obejmują przede wszystkim wspólne czytanie i zabawy z książką. Dzieci ilustrują przeczytane teksty, biorą udział w konkursach plastycznych, inscenizują wiersze i rozwiązują krzyżówki oraz zagadki.

 

 

Przedświąteczny Kiermasz Taniej Książki

W grudniu,jak co roku, przed Świętami Bożego Narodzenia biblioteka szkolna zorganizowała kiermasz książek. W ofercie znalazły siębajki, baśnie, wierszyki, legendy, kolorowanki, poradniki, literatura pięknaoraz słowniki i encyklopedie. Książki zostały dostarczone do szkoły przez Księgarnię i Hurtownię Taniej Książki z siedzibą w Tuliszkowie. Wszystkie pozycje były w bardzo atrakcyjnych cenach. Rodzice, uczniowie i nauczyciele mogli zakupić książki, które w okresie Świąt Bożego Narodzenia stanowiły idealny prezent pod choinkę.

 

 

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA I BAJKOWYCH  POSTACI

25 listopada w Dzień Pluszowego Misia bajkowe postacie wraz z Pluszowym Misiem udały się w wędrówkę do klas II i III, żeby spotkać się z dziećmi i wspólnie świętować. Było głośne czytanie bajki, zagadki i wspólna zabawa przy piosence o misiach oraz trochę słodkości . Na koniec spotkania Myszki Miki i Mini zachęcały uczniów do odwiedzania biblioteki, wypożyczania książek i uczestniczenia w zajęciach czytelniczych, które odbywają się w poniedziałki na 7 lekcji. Natomiast uczniowie klasy I przyszli do biblioteki, gdzie czekały na nich postacie z bajek. Na początku naszych zajęć przypomnieliśmy sobie historię zabawki pluszowego misia. Następnie dzieci zapoznały się z książkami  o misiach i rozwiązywały zagadki. Uczennica z klasy VI przeczytała im bajkę o Kubusiu Puchatku. Później pierwszaki dostały misie do kolorowania i opowiadały o swoich ulubionych maskotkach. Wszyscy zgodzili się ze stwierdzeniem: „ Czy to jutro, czy to dziś wszystkim jest potrzebny miś!” 

„LAURKA DLA BIBLIOTEKI”

Taki tytuł miał ogłoszony przez bibliotekę z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek konkurs dla klas II – IV. Do konkursu zgłoszono 20 prac. Komisja w składzie J. Roszak, M. Płonka i K. Jankowska po wnikliwych obradach, biorąc pod uwagę pomysłowość , estetykę wykonania prac oraz treść życzeń skierowanych do biblioteki, przyznała I miejsce Amelii Nowackiej z kl. IV a, II miejsce Karolinie Krawiec z kl. IV b i III miejsce Konstancji Kulińskiej z kl. III a oraz trzy wyróżnienia: Weronice Głownickiej kl. II a, Kalinie Czubak kl. III a i Adamowi Tysiakowi kl. III c. Wszystkim uczestnikom konkursu  dziękujemy za piękne prace. 
Poza tym w  październiku na zajęciach z głośnego czytania dyskutowaliśmy na temat hasła tegorocznych obchodów:  ”KSIĄŻKA to dopiero początek…”, dzieci prezentowały także  swoje  ulubione książki. W czwartki, na długich przerwach uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę o książkach i bibliotece, rozwiązując krzyżówki. Wszyscy jesteśmy przekonani , że to dobry początek przygody z książką w kolejnym roku szkolnym.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej jest ważnym wydarzeniem dla uczniów klas pierwszych. Ma na celu promocję czytelnictwa, wyrabianie w uczniach nawyku czytania książek i korzystania z biblioteki. W piątek 18 marca 2016 r. uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Zdunach zostali włączeni w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Spotkanie rozpoczęła Pani Agnieszka Maniak nauczyciel bibliotekarz witając zebranych gości. Następnie uczniowie z kółka bibliotecznego przedstawili krótką inscenizację podczas, której zachęcali do jak najczęstszego korzystania z biblioteki i sięgania po książki, podkreślając niezaprzeczalne korzyści wynikające z czytania. Pojawiła się też Królowa Książka, która przedstawiła dzieciom swoje prośby. Uczniowie przeszli również egzamin na czytelnika. Przyszli czytelnicy wykazali się świetną znajomością bajek dla dzieci. Całość przeplatana była piosenkami. Po takim wprowadzeniu pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki. Następnie zostali pasowani na czytelnika biblioteki. Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie pierwszoklasistom dyplomów pasowania na czytelnika oraz zakładek do książek, które zapewne umilą naszym czytelnikom niejedną chwilę z ciekawą lekturą. 

Podsumowanie akcji  "Podaruj książkę bibliotece"

Biblioteka szkolna dziękuje wszystkim osobom, które wzięły udział w akcji „Podaruj książkę bibliotece”. Dzięki waszej ofiarności udało się zebrać 213 książek przeznaczonych dla uczniów klas I-III, które wzbogacą księgozbiór naszej biblioteki.

Najwięcej książek przekazali uczniowie z:

klasy 2c – 60 książek

klasy 5b – 34 książek

klasy 6b – 26 książek

Główną nagrodę za największą ilość przekazanych książek zdobyła Oliwia Młynarz z klasy 2c, która podarowała bibliotece 41 książek. 

Film mający na celu zachęcić uczniów do wypożyczania książek na ferie. Został on w całości przygotowany przez uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół w Zdunach.

 

 

AKCJA "PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE"

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów wszystkich klas do wzięcia udziału w akcji "Podaruj książkę bibliotece". Jeśli w domu na półce masz książkę, która nie jest Ci potrzebna, przekaż ją bibliotece szkolnej. Na pewno znajdą się chętni, aby ją przeczytać. W ten sposób wzbogacisz księgozbiór i pozostawisz po sobie pamiątkę
w szkole. Mile widziane są książki skierowane do młodszych uczniów naszej szkoły,
czyli bajki, baśnie i inne ilustrowane książeczki zawierające ciekawe opowiadania dla dzieci.

Pamiętajmy - książka czytana żyje dłużej!

   Regulamin: 

1.  Akcja trwa od 03 grudnia do 21 grudnia 2015 r.  
2.  W ramach akcji do biblioteki można przekazać książki skierowane

do   młodszych uczniów naszej szkoły, czyli bajki, baśnie i inne ilustrowane książeczki zawierające ciekawe opowiadania dla dzieci.

3. Stan książek musi być dobry.
4.  Książki przynosimy do biblioteki.
5.  Każdy uczeń biorący udział w akcji otrzyma pochwałę.
7.  Lista darczyńców będzie umieszczona w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.
8.  
Osoba, która przekaże bibliotece największą liczbę książek zostanie nagrodzona specjalną nagrodą. Przewidziana jest również słodka nagroda dla klasy, która zbierze największą liczbę książek.

Małe próby "pisarskie" w bibliotece szkolnej.

                W  październiku i listopadzie uczniowie z klasy  II i III tworzyli w bibliotece szkolnej  ilustrowane mini-książeczki dla dzieci.  Prace pisarskie rozpoczęły się od spotkania wprowadzającego, na którym dzieci zapoznały się z pracą autora książek dla dzieci i rolą ilustratora w tworzeniu bajek. Następnie mali "pisarze" zabrali się za wymyślenie krótkich historyjek. Bohaterami bajek naszych młodych twórców okazały się księżniczki, królewicze, króliczki, pieski i kucki. Kolejnym zadaniem było przygotowanie okładki książki i wykonanie ilustracji do wymyślonych historyjek. Dzieci przekonały się, że praca ilustratora nie należy do łatwych. Efekty swojej pracy uczniowie zaprezentowali swoim koleżankom i kolegom ze szkoły na zajęciach czytelniczych organizowanych przez bibliotekę.

Światowy Dzień Pluszowego Misia
W dniu 25 listopada 2015 r. uczniowie klas pierwszych naszej szkoły oraz dzieci z Publicznego i Niepublicznego Przedszkola w Zdunach uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia zaproszeni goście przyszli do szkoły ze swoim małym lub dużym przyjacielem –  Misiem.  Przybyły misie małe, średnie i bardzo duże, białe, brązowe, zielone itd. A każdy był piękny i wyjątkowy.
Uroczysty dzień rozpoczął się od zaśpiewania piosenki "Jadą, jadą misie". Następnie widzowie poznali misie, z którymi wyruszyli na poszukiwanie skarbu. Aby dotrzeć do skarbu trzeba było wykonać specjalne zadania.

Wyniki konkursu na prezentację multimedialną pt. "Książki, które polecam".

W poniedziałek 2 listopada 2015 r. r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez bibliotekę na prezentację multimedialną pt. "Książki, które polecam". Konkurs skierowany był dla uczniów gimnazjum kl. I - III. Zadaniem konkursowym było  zaprezentowanie polecanych książek i ich autorów w sposób interesujący i przyciągający uwagę wykorzystując do tego celu program Power Point. Autorzy najciekawszych prezentacji otrzymali  nagrody i pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcami konkursu zostali: Dominika Szwacka kl. 3c - miejsce I, Malwina Waldowska kl. 2b - miejsce II i Teodor Kryg i Dawid Marcisz z kl. 2b. Prezentacje będzie można  zobaczyć na stronie  internetowej szkoły.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.  Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny "Mój ulubiony bohater książkowy" -  rozstrzygnięty.

W październiku został ogłoszony przez bibliotekę konkurs plastyczny, którego tematem był "Mój ulubiony bohater książkowy". Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas II - VI szkoły podstawowej. Celem konkursu było rozwijanie zdolności plastycznych oraz zainteresowań czytelniczych uczniów naszej szkoły. W konkursie oceniono 36 prac. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 30 października.  Właściciele najciekawszych prac otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Ulubionymi bohaterami naszych czytelników byli: Pinokio, Harry Potter, doktor Dolittle, Kubuś Puchatek, Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Martynka, pan Kleks, Kot w butach, Brzydkie kaczątko, Plastuś, Alicja
w krainie czarów i in. Najciekawsze prace zostały wywieszone w bibliotece.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie. Wykonane prace były niezwykle piękne.

Laureaci konkursu:

I miejsce Amelia Józyk kl. 2b i Agnieszka Grzeszczak kl. 4b

II miejsce Wojciech Peregrym kl. 3b

III miejsce Amelia Dutkiewicz kl. 3b

Wyróżnienia: Jagoda Grzegorzewska kl. 3a i Wiktoria Woźniak kl. 3a  Czytaj więcej...

Drugoklasiści z wizytą w Bibliotece Publicznej w Zdunach

W dniu 22 października uczniowie klasy 2b Szkoły Podstawowej w Zdunach odwiedzili Bibliotekę Publiczną. Celem tego spotkania było poznanie biblioteki oraz księgozbioru przeznaczonego dla najmłodszych czytelników.
Uczniowie mieli okazję wygonie się usiąść na kolorowych kanapach w otoczeniu książek. W tak milej atmosferze głośno czytali wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.
Następnie dzieci zwiedziły "Bawialnie" przeglądając bogato ilustrowane i pięknie wydane woluminy. Chętne osoby wypożyczyły książki do domu. Na zakończenie wizyty w bibliotece uczniowie otrzymali od pani bibliotekarki zakładki do książek. Dzieci z uśmiechami opuszczały bibliotekę. Nad grupą uczniów czuwały panie Mirosława Płonka, Magdalena Smektała i Agnieszka Maniak
 
Czytaj więcej...

Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych zainicjowany został w 1999 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Najpierw obchodzony był co roku w czwarty poniedziałek października, a od 2008 r. październik jest Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Tegoroczne hasło brzmi: Biblioteki szkolne rządzą! Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na rolę biblioteki szkolnej w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Również
w naszej szkole jest zwyczaj obchodzenia tego święta.

·         Święto zaakcentowano przez okolicznościową gazetkę na szkolnym korytarzu
i w bibliotece.

·         W  dniu 12 października zorganizowano „Dzień Zagadek”. Każdy przychodzący
tego dnia czytelnik mógł wylosować zagadkę tematycznie związaną z książką, bajkami i biblioteką. Za poprawną odpowiedź otrzymał słodką nagrodę - jako podziękowanie za przybycie do biblioteki.
Bardzo się cieszyliśmy, że tego dnia odwiedziło nas tak wielu czytelników.

·         Dla uczniów klas II – VI szkoły podstawowej został przygotowany konkurs plastyczny pt. „Mój ulubiony bohater książkowy", natomiast dla uczniów gimnazjum przygotowano konkurs na prezentację multimedialną pt. "Książki, które polecam".  Czytaj więcej

Głośne czytanie bajek w bibliotece szkolnej.

         Od września w bibliotece szkolnej we wtorki i czwartki odbywają się  zajęcia czytelnicze
pt. "W świecie baśni i bajek", podczas których głośno czytamy utwory
z literatury dziecięcej. Po wysłuchanej bajce uczniowie odpowiadają
na  pytania związane z przeczytanym teksem, rysują ilustracje do czytanych historii, rozwiązują zagadki
i krzyżówki. Wiele przyjemności dostarczyło dzieciom inscenizowanie wierszy Juliana Tuwima. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem
ze strony uczniów. Spotkania te będą organizowane przez cały rok szkolny. Zapraszamy chętne dzieci. 
Czytaj więcej

W lutym 2015 roku  naszą bibliotekę odwiedziły „Biedronki” i Słoneczka” z Publicznego Przedszkola w Zdunach. Przedszkolaki z zaciekawieniem rozmawiały na temat zbiorów i pracy  biblioteki szkolnej. Z wielką chęcią  rozwiązywały zagadki oraz wysłuchały opowiadania o przedszkolakach. Na koniec spotkania dzieci bardzo ucieszyły się z otrzymanych do pokolorowania postaci bajkowych.

W grudniu 2014 roku wspólnie z uczniami gimnazjum zorganizowaliśmy kiermasz ozdób świątecznych, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Gimnazjaliści prześcigali się w pomysłach. Własnoręcznie wykonali   bombki, kartki świąteczne, stroiki i inne świąteczne przybrania. Zebrane pieniądze przeznaczyliśmy na zakup nowych książek do biblioteki.

 


W październiku 2014 roku obchodziliśmy po raz kolejny Międzynarodowy Miesiąc  Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji odbył się Kiermasz Taniej Książki, na którym rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły mogli zakupić po niższej cenie bajeczki i kolorowanki dla młodszych i starszych dzieci oraz książki popularnonaukowe dla młodzieży. Zorganizowaliśmy również konkurs na plakat promujący książkę i czytanie. Uczniowie z klas III i IV mieli w ten sposób zachęcić  koleżanki i kolegów  do czytania. Najlepsze prace były eksponowane na gazetce w holu szkoły. Dyplomy i nagrody wręczono następującym uczniom:   Weronice Zając (I miejsce), Marcelinie Kurzawie (II miejsce) i Zofii Kuładze (III miejsce) oraz Frankowi Klepackiemu i Adamowi Ceglarzowi (wyróżnienia).   Przez cały miesiąc na zajęciach z głośnego czytania czytaliśmy bajki, rozmawialiśmy o ulubionych bohaterach z bajek, odbywały się quizy i konkursy plastyczne. Było dużo dobrej zabawy!

25 listopad 2014r.  - Dzień Pluszowego Misia
Nie obejdzie się bez Misia!

    25 listopada 2014 roku świętowaliśmy w bibliotece Międzynarodowy Dzień PluszowegoMisia. 
Na obchody tego dnia zaprosiliśmy klasy I. Dzieci dowiedziały się między innymi, że pierwsza taka zabawka pojawiła się w Stanach Zjednoczonych, w 1902 roku. Od 2002 roku obchodzimy to święto. Rozmawialiśmy o tym, że pluszowe misie są bardzo ważne i potrzebne wszystkim dzieciom. Potem pierwszaki nauczyły  się krótkiego wierszyka o tym pluszaku. Uczniowie przypomnieli sobie także bajki, których bohaterami są niedźwiadki. Okazało się , że najbardziej znanym i lubianym misiem jest Kubuś Puchatek!
Następnie nasi goście, Pani Justyna z gimnazjum i uczennica klasy VI, przeczytały opowiadanie   o jednej z licznych przygód  sympatycznego Kubusia Puchatka.

 

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY