Wycieczka do Gołuchowa

Na początku kwietnia grupa dzieci ze świetlicy szkolnej wraz z opiekunkami  wybrała się na wycieczkę do Gołuchowa do Muzeum Leśnictwa, które mieści się w budynkach gospodarczych dawnej rezydencji Czartoryskich (w tzw. „Powozowni” i „Owczarni”). Obecnie w muzeum prezentowane są wystawy: „Spotkanie z lasem” i „Technika leśna”. Pierwsza dotyczy ochrony gatunkowej roślin i zwierząt leśnych. Druga prezentuje maszyny, narzędzia i urządzenia pomiarowe, które nie są już stosowane w leśnictwie, a niektóre z nich są zabytkami techniki. Na wystawie uwagę przyciągały starannie wykonane makiety dawnego przemysłu leśnego. Dzięki zgromadzonym eksponatom uczniowie mogli bliżej poznać, na czym polega praca leśnika. Głównym celem wyjazdu było zwiedzenie przepięknego parku w wiosennych barwach oraz udział w lekcji dydaktycznej – „Wiosna budzi kolorami i zapachami”. Podczas trwania lekcji uczniowie dowiadywali się jak wygląda las, jakie zwierzęta w nim zamieszkują oraz jakie oddają odgłosy. Później na podstawie tych informacji musieli w grupach rozwiązać zagadki, rebusy, krzyżówki wykazując się wiedzą przekazaną przez pana przewodnika. Był również czas na zakup pamiątek. Następnie udaliśmy się Ostatnim punktem programu wycieczki była wizyta w tzw. Pokazowej Zagrodzie Zwierząt, która powstała w 1977 roku. Tam mogliśmy obserwować żubry, daniele, koniki polskie i dziki. Spacerując alejkami największego w Wielkopolsce parku oglądaliśmy budki lęgowe, paśniki i inne urządzenia służące do ochrony ptaków, nietoperzy i mrówek. Czas minął bardzo szybko, aż żal było wyjeżdżać.

 

 

           

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY