Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 10 stycznia 2016 r. 24 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

      Podstawowym celem tej fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci  i działanie na rzecz poprawy  stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Każdego roku dzieci z kółka teatralno – tanecznego działającego przy świetlicy szkolnej pokazują swoje umiejętności na zdunowskim rynku.  

 

           

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY