BRELOCZKI DO KLUCZY!!!

Dzieci w naszej świetlicy uczą się „języka plastyki”, poznają różnorodną technikę i narzędzia oraz sposób wyrażania swoich myśli, emocji, uczuć w formie plastycznej. Uczą się dostrzegania w otaczającym świecie barw, światłocieni. Projektując, a następnie wykonując własna pracę uczestnicy rozwijają nie tylko zdolności manualne, ale również planowanie i realizację w etapach, pomysłowość, kreatywność, wyobraźni i koncentracji. Młodzi uczestnicy uczą się podejmowania decyzji poprzez dobieranie odpowiednich środków i materiałów. Zajęcia wpływają również na podniesienie samooceny dziecka oraz na wyrażanie własnej indywidualności.

 

           

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY