Zagrożenia w cyberprzestrzeni

Nasza szkoła we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminą Zduny  zorganizowała 23 listopada 2015 o ogdz. 17.00 w Centrum Animacji Społecznej w Zdunach (Dom Strażaka) konferencję dla rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych tematem zagrożeń istniejących w cyberprzestrzeni. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z najważniejszymi i najnowszymi zjawiskami patologicznymi występującymi w świecie wirtualnym, a będącymi powszechnym zagrożeniem środowisk oświatowo-wychowawczych, zwłaszcza szkoły i rodziny. Głównymi prelegentami byli  specjaliści z Warszawy tj.: prof. dr hab. Józef Bednarek, pedagog, dydaktyk, medioznawcza, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni humanistycznych i pedagogicznych oraz dr Anna Andrzejewska,  pedagog w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni, także pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni pedagogicznych. Obaj są autorami wielu publikacji w zakresie tej tematyki. Na spotkanie przybyło wielu przedstawicieli instytucji oświatowych i innych zajmujących się szeroko pojętą pomocą i wsparciem. Zjawiło się także wielu gości i rodziców, na których najbardziej nam zależało, ponieważ to oni są pierwszymi  i najważniejszymi wychowawcami  naszych uczniów. Sala była pełna, a wielu uczestników po zakończonym spotkaniu  dzieliło się w kuluarach swoimi refleksjami. Większość z Nich była poruszona informacjami które usłyszeli podczas wystąpienia prelegentów. Konferencja ta  niewątpliwie na długo zostanie w naszej pamięci i będzie  inspiracją do organizacji kolejnych  spotkań w sprawach tak ważnych jak ochrona naszych dzieci przed zagrożeniami współczesnego świata Wydarzenie to mogło się odbyć dzięki dużemu zaangażowaniu ZOK w Zdunach. Serdecznie dziękujemy wszystkim życzliwym, pomocnym osobom.

Tego samego dnia odbyło się także spotkanie zaproszonych specjalistów z uczniami naszej szkoły. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV i VI ze Szkoły Podstawowej oraz uczniowie I i II klasy Gimnazjum.  Wystąpienie  wywołało wiele emocji. Uczniowie żywo reagowali na pytania prowadzącej i wielokrotnie dopytywali lub dopowiadali swoje refleksje. Oby przemyślenia wyniesione z tego spotkania pomogły naszej młodzieży w unikaniu zagrożeń jakie czyhają na nich w cyberprzestrzeni. Zgodnie ze słowami Pani dr Anny Andrzejewskiej: „korzystajmy z nowoczesnych urządzeń i technologii dla naszego dobra, z rozwagą, dokonując świadomych wyborów jakie treści są nam niezbędne, jak wiele czasu poświęcamy na „życie” w świecie wirtualnym. Ale przede wszystkim nie zapominajmy, że prawdziwe życie toczy się w  rzeczywistości realnej tu i teraz”.

           

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY