Młodzieżowy Lider Zdrowia w Gimnazjum w Zdunach

 W maju dwie uczennice ; Emilia Erber i Katarzyna Płonka uczennice  Gimnazjum w Zdunach brały udział  w projekcie edukacyjny „Młodzieżowy Lider Zdrowia- szkolenie z zakresu profilaktyki antynikotynowej, dopalaczy i alkoholu”
 Projekt realizowany był we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krotoszynie. W projekcie realizowanym w dniach 4,11 i 18 maja 2015 roku, uczestniczyło kilkoro przedstawicieli  krotoszyńskich szkół gimnazjalnych.
 Program nastawiony jest na realizację profilaktykiw ramach strategii uniwersalnej. Ma za zadanie kształtować postawy sprzyjające życiu bez substancji psychoaktywnych, uzależniających oraz przygotować grupy młodzieży, które wyposażonew specyficzne umiejętności dotyczące mechanizmów powstawania szkód w związku z używaniem przez młodzież środków psychoaktywnych oraz ogólne umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi i emocjonalnymi, będą tworzyć w swoich środowiskach lokalnych swoiste lobby na rzecz zdrowego, wolnego od substancji chemicznych stylu życia.

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY