NAUCZANIE DZIECI WARTOŚCI

W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Zdunach rozpoczęła drugą edycje programu „Z dzieckiem w świat wartości ”. Program polega na wprowadzaniu do systemu wartości moralnych uczniów cech istotnych dla ich postawy wobec siebie i innych.

Programem objęte zostały klasy I-VI.

Program ma na celu m. in.:

– kształtowanie w dziecku systemu i hierarchii wartości,
– rozwijanie w dziecku wewnętrznej niezależności i indywidualności,
– wprowadzanie dziecka w świat pojęć abstrakcyjnych oraz dokonywania wyboru i rozumienia pojęć dobra i zła, uwrażliwianie na piękno i dobro,
– odróżnianie tego, co rozwija i umacnia, od tego, co szkodzi i niszczy rozwój człowieka  i więzi z innymi ludźmi.

W dniu 01.12. 2015 roku w naszej szkole odbył się dzień specjalny dla klas I- III poświęcony wartości „SZACUNEK”. Pierwszą godzinę dzieci spędziły w klasach  - miały edukację społeczną. Robiły minki, uśmiechy, plakaty.  Następnie wszystkie klasy zebrały się na małej sali gimnastycznej aby podziwiać swoich kolegów i koleżanki na występach wokalno – tanecznych. Następnie wszystkie klasy zebrały się na małym boisku szkolnym, gdzie wyruszyły ulicami Zdun w stronę  rynku. Każda napotkana osoba witana była głośnym „Dzień dobry” oraz częstowana lizaczkiem z napisem SZACUNEK.  Na rynku przed ratuszem odbyło się krótkie przedstawienie dla zebranych osób, w tym czasie grupy dzieci odwiedziły osoby starsze oraz instytucje z plakatami o szacunku.

 

           

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY