Wieczornica

         Dnia 2.12.2015r. odbyła się wieczornica pod tytułem " A jednak po nas coś zostanie......". Spotkanie odbyło się w godzinach popołudniowych, na sali gimnastycznej. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz miasta, nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły biorących udział w wieczornicy. Celem imprezy było chwilowe zatrzymanie się nad życiem i śmiercią, refleksja nad tym jak żyć aby po nas coś zostało. Słowami przewodnimi były słowa Matki Teresy z Kalkuty dotyczące życia i cierpienia. Atmosferę  podczas spotkania ubogaciła oprawa muzyczna przygotowana przez pana Adama Szczuraszka oraz część artystyczna za, którą odpowiedzialne były pani Mirosława Płonka, Agnieszka Karolak-Raś i Magdalena Smektała. 

 

           

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY