Zajęcia czytelnicze w bibliotece

Otwarcie na literaturę, pokochanie książek jest najlepszą drogą do poznawania świata. Najważniejsze są pierwsze lata edukacji. Dlatego dla uczniów klas I-IV organizujemy w bibliotece zajęcia czytelnicze. Ich głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych uczniów. Zajęcia obejmują przede wszystkim wspólne czytanie i zabawy z książką. Dzieci ilustrują przeczytane teksty, biorą udział w konkursach plastycznych, inscenizują wiersze i rozwiązują krzyżówki oraz zagadki.

 

           

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY