Szanowni Państwo!

Od 2 stycznia 2017 roku zmieniają się zasady funkcjonowania stołówki szkolnej. Na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka znajdą Państwo aktualny jadłospis oraz wysokość opłaty za obiady w danym miesiącu. Przypominamy, że należność za obiady musi być uregulowana do 15 dnia miesiąca, którego dotyczy spożywanie obiadów. W  przeciwnym razie będziemy musieli naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę.  Opłaty za obiady można również regulować bezpośredni na konto szkoły. W przelewie podajemy imię, nazwisko osoby wpłacającej, a w uwagach imię ucznia, m-c którego dotyczy wpłata oraz czego dotyczy wpłata np. 
Wpłacający: Kowalski Jan, w uwagach  Marysia – 54,00 zł za obiady za m-c styczeń 2017.             
Poniżej podajemy nr konta:  
29 8410 1026 2003 0202 0800 0001

W przypadku niedopełnienia wpłaty, będziemy zmuszeni naliczyć odsetki. Jeżeli z jakiegoś powodu nie ma ucznia w szkole, należy ten fakt zgłosić osobiście lub telefonicznie u Pani Iwony Chmielarczyk bądź w sekretariacie szkoły wówczas możemy zastosować odpis i ewentualnie odliczyć obiad.

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania obiadów przez MGOPS. Wówczas należy złożyć wniosek z podaniem dochodów netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku. Bliższych informacji udziela MGOPS.

OGŁOSZENIA

1.Odpłatność za obiady w m-cu  lutym 2018 r. wynosi:

              Uczniowie         –      30,00 zł.

                 Pracownicy       –    64,80 zł.                   

                 N-le                  –    60,00 zł.

2.Przypominamy, że wpłat należy dokonywać za cały m-c        z góry, nie później niż do 15-stego danego miesiąca  w księgowości u P. I. Chmielarczyk  do godz. 13.00 lub na konto szkoły      – nr konta     29 8410 1026 2003 0202 0800 0001

3.Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

4.W przypadku nieobecności ucznia na obiedzie ( choroba, wyjazd, itp.) należy ten fakt zgłosić nie później niż do godz.9.00 danego dnia w sekretariacie szkoły bądź u intendenta. W przeciwnym wypadku odpis z obiadu nie będzie zastosowany.

5. W przypadku niedopełnienia zapłaty w terminie naliczamy ustawowe odsetki, a jeżeli opłata nie zostanie uiszczona do końca bieżącego m-ca uczeń zostaje wykreślony z listy osób korzystających ze stołówki.

6. Od 1 września 2017 r. wszedł w życie nowy Regulamin Stołówki Szkolnej. Prosimy rodziców o zapoznanie się z jego treścią ( strona internetowa szkoły ).

 

  Regulamin stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Zdunach

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY