DZIENNICZKI LEKTUR

Uczniowie klas II i III prowadzą dzienniczki lektur. W zeszytach zapisują nazwisko autora i tytuł przeczytanej książki oraz rok wydania i nazwę wydawnictwa. Piszą krótką informację o książce, plan wydarzeń, najciekawszy fragment książki bądź notatkę , w której zachęcają do jej przeczytania. Wykonują także ilustrację. Zachęcamy rodziców do dopingowania swoich dzieci, systematycznego wypełniania dzienniczka i sprawdzania poprawności napisanych informacji o książkach. Przypominamy, że autorzy najciekawszych dzienniczków otrzymają na końcu roku nagrody. 

 

           

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY