MAŁY TEST ORTOGRAFICZNY DLA DOROSŁYCH

             30 marca nauczyciele poloniści Zespołu Szkół w Zdunach zaprosili mieszkańców miasta do udziału w dyktandzie ortograficznym w związku z obchodami 750 – lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Zgłosiło się 11 uczestników. Autorami tekstu byli p. I. Skowrońska i p. G. Kryg. Do komisji konkursowej powołano p. I. Zimmermann, p. E. Strugałę, p. Z. Wiatrak oraz p. G. Kryga. Nad całością czuwała p. wicedyrektor I. Skowrońska.

            Lektorem podczas dyktanda był p. G. Kryg. Uczestnicy napisali tekst związany z osadnictwem na terenie obecnych Zdun, z historią, zabytkami oraz czasami współczesnymi naszego grodu. Mimo licznych pułapek ortograficznych i interpunkcyjnych piszący poradzili sobie dobrze z zapisem dyktanda. Kidy komisja sprawdzała teksty p. I. Skowrońska zaprosiła uczestników na ciasto , kawę i herbatę. Oczywiście, wszyscy oczekiwali na wyniki ortograficznego współzawodnictwa.

            Najlepiej dyktando napisała p. Stefania Wciórka, zajmując tym samym pierwsze miejsce. 

   

           

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY