ZHP - ekologia

Propagowanie działań i zachowań proekologicznych  jest jednym z celów ZHP. Na naszych zbiórkach staramy się rozbudzić  potrzebę kontaktu z przyrodą, wyrabiać postawę  szacunku dla przyrody i jej piękna, uczestniczyć w działaniach zapobiegających dewastacji środowiska, a także nauczać segregacji śmieci oraz zachowań ograniczających ich powstawanie. Zuchy i harcerze mieli szansę  na naukę ekologicznego życia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne występujące w najbliższym otoczeniu. A było to możliwie dzięki p. Halince, która zaprosiła nas do biblioteki i zaproponowała grę.  Zmierzyli się z grą planszową "Ropa z Catanu". Staliśmy się  mieszkańcami  malowniczej wyspie Catan, bogatej w różne naturalne zasoby i surowce. Od nas zależało jak wyglądać będzie przyszłość wyspy i ich mieszkańców. Rzuty kostką decydowały, jakie surowce przypadną danej grupie, czy będzie możliwość zbudowania osady, miasta, dróg. Drużyny zgodnie współpracowały i wymieniały się surowcami. To była fajna zabawa, która niosła bardzo ważną naukę, że w jakim świecie żyć będziemy zależy tylko od NAS! 

 

           

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY