Szkoła Podstawowa w Zdunach ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny tel. 62 721 55 13 tel. 62 721 57 71 tel. 62 721 55 13

 

SZKOŁA

Zdrowie

Uczniowie

Samorząd szkolny

Samorządy klasowe

Rodzice

WYMAGANIA EDUKACYJNE

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Kluby sportowe

Pracownicy

Dokumentacja szkolna

Projekty

Stołówka

Współpraca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Termomodernizacja

 

Polska należy do grupy krajów europejskich o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Dopuszczalne stężenie rakotwórczego  benzo(a)pirenu w wielu regionach naszego kraju jest kilkakrotnie przekraczane.

Ogromnym problemem w Polsce jest również bardzo duże zanieczyszczenie pyłami  zawieszonymi PM10. Jednym z powodów tego zanieczyszczenia jest dym wydobywający się z budynków opalanych materiałami węglopodobnymi. Badacze tematu stwierdzają, że obecnie paliwo nazywane węglem nie jest już tej samej jakości co kilkadziesiąt lat temu; zawiera dużo toksyn, które przedostają się do środowiska                         i powodują choroby płuc i układu krążenia. Gmina Zduny nie znajduje się na szczęście w rejonie bardzo zanieczyszczonym - i lepiej, aby tak zostało.

W trosce o jakość powietrza, którym oddychamy, władze miasta złożyły wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej (wówczas jeszcze Zespołu Szkół) oraz Urzędu Miejskiego. 1 września 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu Gminie Zduny środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Aby osiągnąć ten cel samorząd przygotował Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, audyty energetyczne i dokumentację techniczną. Zdobycie aż 82,55% maksymalnej liczby punktów świadczy o bardzo dobrze przygotowanym wniosku. Uzyskane w ten sposób pieniądze to 3.603.310,21 zł, zaś wartość całkowita projektu wynieść ma 4.291.255,28 zł, zatem dofinansowanie stanowi sporą kwotę, bez której termomodernizacja byłaby niemożliwa. Prace modernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej prowadzono od marca do grudnia 2017 roku; przeznaczono na nie 2 250 750, 76 zł. W ramach projektu ocieplono budynek, wymieniono instalację, co. dostosowano przyłącze gazowe, wymieniono zdecydowanie za starą na obecne potrzeby instalację elektryczną, zamontowano oświetlenie LED oraz ocieplono i pomalowano nowsze części budynku. Na najstarszej części, podlegającej ustawie o ochronie zabytków, wyczyszczona została cegła elewacyjna. Z zewnątrz budynek wygląda ładnie jak nigdy dotąd; wewnątrz zaś jest ciepło i... jak tylko zostaną pomalowane ściany, będziemy mogli w pełni cieszyć się  nowoczesną i zarazem ekologiczną szkołą.

 

 

           

 

<

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY 

d>

 

l>dy>l>ml>d>

 

l>dy>l> l>dy>l>