Umiem pływać

W miesiącu marcu szkoła przystąpiła do
Projektu powszechnej nauki pływania  - „Umiem pływać”.

Program adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w zajęciach z zakresu nauki pływania.

Nauka pływania odbywa się w grupach maksymalnie 15 osobowych w ilości 20 godzin na dziecko.

Celem programu jest:

 - upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci,

- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

- profilaktyka przeciwdziałania wad postawy,

- efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływanie),

- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną. Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Mamy nadzieję, że uczestnictwo naszych dzieci w programie wpłynie także na zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu, oraz prowadzenie zdrowego i aktywnego stylu życia.

W projekcie uczestniczy 90 dzieci z klas Ia,IIIa,b,c,d. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów krytej pływalni w Krośnicach.

Środki na realizację projektu zostały pozyskane za pośrednictwem Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowego w Poznaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu  w Zdunach.

Realizacja projektu zakończy się w czerwcu 2017 roku. Już teraz zabiegać będziemy o środki na realizację nauki pływania od czerwca 2017 roku.

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY