Szkoła Podstawowa w Zdunach ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny tel. 62 721 55 13 tel. 62 721 57 71 tel. 62 721 55 13

 

SZKOŁA

Zdrowie

Uczniowie

Samorząd szkolny

Samorządy klasowe

Rodzice

WYMAGANIA EDUKACYJNE

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Kluby sportowe

Pracownicy

Dokumentacja szkolna

Projekty

Stołówka

Współpraca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zajęcia w świetlicy

 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach szkolnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej powinno także sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Zajęcia powinny wzbogacać wiadomości, rozwijać i wychowywać. Jedną z metod i form pracy z uczniami sprzyjającą realizacji tych celów są zajęcia plastyczne. Twórczość plastyczna jest bardzo ważną formą działalności dziecka. W procesie tworzenia dziecko wyraża swoje myśli, sposób postrzegania świata, uzewnętrznia swoje uczucia i emocje rozwija wyobraźnię oraz kształtuje swoje poczucie estetyki. Na zajęciach w świetlicy wykorzystywane są różne techniki plastyczne. Każda technika plastyczna posiada specyficzne właściwości i wymaga od dziecka odpowiednich umiejętności i sprawności. Dzieci ze świetlicy szkolnej bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach plastycznych i wykazują ogromne zaangażowanie w czasie pracy.

 

           

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY 

d>

 

l>dy>l>ml>d>

 

l>dy>l> l>dy>l>