Szkoła Podstawowa w Zdunach ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny tel. 62 721 55 13 tel. 62 721 57 71 tel. 62 721 55 13

 

SZKOŁA

Zdrowie

Uczniowie

Samorząd szkolny

Samorządy klasowe

Rodzice

WYMAGANIA EDUKACYJNE

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Kluby sportowe

Pracownicy

Dokumentacja szkolna

Projekty

Stołówka

Współpraca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

KLASA I C  W PARKU WODNYM „KROŚNICKA PRZYSTAŃ“

Program powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Głównym celem programu jest : upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

·         Nasza szkoła również uczestniczy w tym projekcie!!!

Dzisiaj, po raz pierwszy, klasa I c i część dzieci z klasy I a  pojechała na krytą pływalnię do Krośnic. Zajęcia prowadzone przez  doświadczonych instruktorów nauki pływania z wykorzystaniem atrakcyjnych i zróżnicowanych zestawów ćwiczeń - w ciekawy i bezpieczny sposób zachęcały dzieci do zabaw w wodzie i nauki pływania.

 

           

 

<

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY 

d>

 

l>dy>l>ml>d>

 

l>dy>l> l>dy>l>