Szkoła Podstawowa w Zdunach ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny tel. 62 721 55 13 tel. 62 721 57 71 tel. 62 721 55 13

 

SZKOŁA

Zdrowie

Uczniowie

Samorząd szkolny

Samorządy klasowe

Rodzice

WYMAGANIA EDUKACYJNE

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Kluby sportowe

Pracownicy

Dokumentacja szkolna

Projekty

Stołówka

Współpraca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WOLONTARIUSZE MAJĄ MOC     

 

W sobotę 3-go lutego odbyło się drugie spotkanie wolontariuszy pt. „Wolontariusze Mają Moc”. Tym razem na spotkanie przybyli goście: koleżanki wolontariuszki z Łaszczyna „Dziewczyny z drużyny”, koleżanki z Centrum Wolontariatu w Pleszewie, Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych z Poznania pani Justyna Ochędzan, Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Konarzewa” pani Barbara Łasińska, kierownik MGOPS w Zdunach pani Alina Hybsz oraz kierownik Wydziału Organizacyjnego, Bezpieczeństwa, Oświaty i Kultury pani Anna Pietrzak-Figlak. Wśród nas byli oczywiście nasi opiekunowie nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Zdunach wraz z panem dyrektorem Andrzejem Hejdyszem na czele oraz opiekun wolontariuszy ze Szkoły Ponadgimnazjalnej w Zdunach pani Patrycja Kruszczyńska.
Tym razem wszyscy wolontariusze zdunowscy zostali oficjalnie przyjęci do SKW oraz wspólnoty wolontariuszy z Wielkopolski. Pani Prezes Justyna Ochędzan na tą okoliczność wręczyła każdemu zaświadczenie oraz opaskę wielkopolskiego wolontariusza. Potem mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji naszych gości, którzy opowiedzieli o swojej działalności, organizowanych akcjach i sposobach pomagania innym. Była to niesamowita inspiracja do szukania pomysłów dla naszego Klubu. Wystąpienia zakończyliśmy grochówką, a po wzmocnieniu się tą pyszną strawą poszliśmy na Qestową wyprawę po Zdunach, którą zakończyliśmy rozgrywkami w kręgle…
Wszystkim bardzo dziękujemy za obecność, współpracę, poświęcony czas, zarażanie energią i pomysłami. Już w marcu kolejne spotkania i czas na realizację naszych celów…  

 

           

 

<

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY 

d>

 

l>dy>l>ml>d>

 

l>dy>l> l>dy>l>