Szkoła Podstawowa w Zdunach ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny tel. 62 721 55 13 tel. 62 721 57 71 tel. 62 721 55 13

 

SZKOŁA

Zdrowie

Uczniowie

Samorząd szkolny

Samorządy klasowe

Rodzice

WYMAGANIA EDUKACYJNE

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Kluby sportowe

Pracownicy

Dokumentacja szkolna

Projekty

Stołówka

Współpraca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PROJEKT  SZKOLNY  KLUB  SPORTOWY- EDYCJA 2018


Od stycznia 2018 roku nasza szkoła przystąpiła do II edycji programu Szkolny Klub Sportowy
Program „Szkolny Klub Sportowy”  jest działaniem  skierowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów bez względu na płeć oraz sprawność fizyczną.  Program ma na celu umożliwienie uczniom podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w naszej szkole.
Program stanowi narzędzie stymulowania, podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Cele programu:
- stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i
   młodzież mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie
- poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym
  profilaktyka nadwagi i otyłości
- promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
- tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i  
  młodzieży
- promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzież
 
Program realizowany jest w czterech grupach ćwiczebnych. Każda grupa odbywa zajęcia dwa razy w tygodniu po 60 min.
I grupa  - poniedziałek   14.30 - 15.30
               środa               14.30 – 15.30
               gry zespołowe kl. . IV-VII dz i chł.
               prowadzący – Włodzimierz Malec
II grupa  - poniedziałek  13.30 - 14.30
                czwartek         14.30 – 15.30
                Zajęcia ogólnorozwojowe  kl. . IVdz
                prowadząca – Barbara Ćwigoń
III grupa  - środa         14.30 - 15.30
                  czwartek   14.30 – 15.30
                  Piłka siatkowa kl.  II Gimnazjum dz
                  prowadząca – Natalia Rabczewska
IV grupa  - poniedziałek   15.30 - 16.30
                  piątek              14.30 – 15.30
                  gry zespołowe kl. . II i III Gimnazjum chł.
                  prowadzący – Damian Otworowski

           

 

<

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY 

d>

 

l>dy>l>ml>d>

 

l>dy>l> l>dy>l>