Swiat Wartości - sprawiedliwość

Informujemy, że w miesiącach październik, listopad, grudzień realizujemy zadania w ramach projektu „Świat wartości” i trym razem jest to wartość „sprawiedliwość”

 

SPRAWIEDLIWOŚĆ TO UCZCIWOŚĆ W OCENIANIU I SĄDZENIU, PRZESTRZEGANIE ZASADY RÓWNOŚCI PRAW, POSZANOWANIE PRAWDY

ORAZ PRAWOŚĆ POSTĘPOWANIA, CZYLI INACZEJ LUDZKA PRZYZWOITOŚĆ,

POSTĘPOWANIE FAIR.

Sprawiedliwość „dokonuje się” pomiędzy ludźmi. Nie ma sprawiedliwości czy niesprawiedliwości natury, losu, śmierci. Sprawiedliwość jest poszanowaniem równości praw społecznych, czyli zasad stworzonych przez człowieka, jest wyrazem ludzkiej przyzwoitości

wobec innych. Sprawiedliwe postępowanie wymaga czasu i namysłu, trzeba bowiem przyjąć właściwe (uczciwe) w danym przypadku kryterium podejmowania decyzji, rozważyć wszystkie aspekty sprawy, uświadomić sobie i odsunąć motywy egoistyczne, zastosować

obiektywizm. Aby być sprawiedliwym, musimy postępować rozważnie, uczciwie i odważnie, analizując okoliczności. Sprawiedliwość jest wyrazem dojrzałości.

 

W związku z realizacją projektu ogłoszony został konkurs między klasowy dla klas IV-VI na przygotowanie i przedstawienie na apelu szkolnym wspólny tekst „Apelu o sprawiedliwość szkolną”. Apel ma być formą skierowaną do  całej społeczności szkolnej o poszanowanie sprawiedliwości i przestrzeganie jej założeń.

Każda klasa przygotowuje swój własny, autorski tekst. Drugi etap to wygłoszenie lub odczytanie apelu przez przedstawicieli każdej klasy na apelu szkolnym poświęconym wartości „sprawiedliwość”. W czasie jego trwania komisja będzie oceniać poprawność merytoryczną tekstu, wartość przekazu i pomysłowość. Klasa, która zostanie zwycięzcą zostanie nagrodzona.

 

Polecane lektury:

dla młodszych:

 „Balsam dla duszy dziecka” Jack Canfield, Mark Victor Hansen,

Pinokio” Carlo Collodi,

Sekret Taty i ciężarówka” Anne-Catharina Westly

dla starszych:

Balsam dla duszy nastolatka” J. Canfield, M. V. Hansen, K. Kirberger,

„Dziennik” Anna Frank,

Nędznicy” Wiktor Hugo,

Zabić drozda” Harper Lee,

Folwark zwierzęcy” George Orwell

Dla młodszych lub starszych według uznania:

Serce” Edmund de Amicis,

Trzej muszkieterowie” Aleksander Dumas,

„Szatan z siódmej klasy” Kornel Makuszyński,

Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery,

„Księga cnót” Zbigniew Rau,

„Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY