Swiat Wartości - samodyscyplina

I

 

WPROWADZAMY WARTOŚCI -Samodyscyplina

        

            W styczniu, lutym i marcu w ramach projektu edukacyjno –wychowawczego          „ Świat wartości” będziemy w naszej szkole wprowadzać kolejną ważną wartość SAMODYSCYPLINĘ.

 

    

 

SAMODYSCYPLINA TO SAMOKONTROLA, UMIAR, KONSEKWENTNE ROZWIJANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU, KSZTAŁTOWANIE U SIEBIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH SKUTECZNE, ZGODNE                Z WARTOŚCIAMI DZIAŁANIE.                                                                        SAMODYSCYPLINA JEST DOSKONAŁYM NARZĘDZIEM OSIĄGANIA ŻYCIOWYCH CELÓW. SAMODYSCYPLINA WYMAGA SILNEJ WOLI, KSZTAŁTUJE WYTRWAŁOŚĆ.

 

 Samodyscyplina ma początek w dyscyplinie nałożonej z zewnątrz!
Ucząc dyscypliny przygotowujemy dzieci do szczęśliwszego życia.

 

Polecane lektury , w  których znajdują się  przykłady samodyscypliny lub jej braku :

 

Dla dzieci młodszych :

Amicis de E. „ Serce”

Lindgren A. „ Ronja, córka zbójnika”

Ossendowski A. F. „ Słoń Birara”

Rogoszówna Z. „Dzieci Pana Majstra”

 

Dla dzieci starszych:

Burnett F. H. „Tajemniczy ogród”

Dahl R. „ Matylda”

Ende M. „Momo”

Terakowska D. „Córka czarownic”

Wróblewska B. „Jabłko Apolejki”

 

       W ramach wprowadzania tej wartości ogłaszamy kolejny konkurs dla klas IV – VI na napisanie tekstu i wykonanie  piosenki, której tematem będzie samodyscyplina.

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY