Swiat Wartości - pokojowość

Świat wartości - pokojowość

POKOJOWOŚĆ to  OSIĄGANIE CELÓW POPRZEZ STOSOWANIE ROZUMU I REFLEKSJI, POWSTRZYMANIE SIĘ OD PRZEMOCY; SPOKÓJ, CIERPLIWOŚĆ  I ŁAGODNOŚĆ; POSTAWA CZŁOWIEKA OTWARTEGO NA RÓŻNE ROZWIĄZANIA, KTÓRY SZANUJĄC INNYCH ZAWSZE POSZUKUJE STRATEGII

WYGRANA – WYGRANA
Komponenty (części składowe) pokojowości:
• rozumowe osiąganie celów, refleksja,
• powstrzymanie się od przemocy,
• spokój, równowaga ducha i umysłu, opanowanie, kontrola impulsów,
• dojrzałe radzenie sobie ze złością,
• łagodność, cierpliwość,  elastyczność,
• zgoda, kompromis, strategia wygrana – wygrana.
Pokojowość wyklucza jakąkolwiek przemoc, fizyczną i emocjonalną, nadużywanie siły lub pozycji, wykorzystanie przewagi fizycznej, umysłowej, psychicznej lub innej do narzucania swojej woli i osiągnięcia swoich celów, często bezprawnych lub sprzecznych z dobrem innych.
Dorośli powinni być dla dzieci wzorem pokojowości i dojrzałego wyrażania złości, nie powinni stosować wobec dzieci przemocy i prowokować ich złości.
To już ostatnia, w tym roku szkolnym, wartość wprowadzana  w naszej szkole w ramach projektu edukacyjno – wychowawczego „Świat wartości”. Realizujemy ją w kwietniu, maju i czerwcu.
Polecane lektury, w których znajdują się przykłady pokojowości lub jej braku to :
dla dzieci młodszych:
P.Bourgeois, B. Clark „Franklin mówi Przepraszam”
Leaf M. „ Byczek Fernando”
Lindgren A. „Lotta z ulicy Awanturników”, „Ronja, córka zbójnika”
Milne A. A. „Kubuś Puchatek”
dla dzieci starszych:
Carson B. „Cudowne ręce”
Canfield J. i in. „Balsam dla duszy nastolatka”
Ende M. „Momo”
dla rodziców:
Campbell R. „Sztuka wyrażania gniewu, czyli jak naprawdę kochać pełne gniewu dziecko”
Miller A. „Zniewolone dzieciństwo”
Niwiński T. „Ja”
Potter – Efron R. „Życie ze złością”

Spotkanie z policjantem
W ramach realizowania obecnie wartości  „POKOJOWOŚĆ” (projekt edukacyjno- wychowawczy „Świat wartości”) w dniu 28.04.2014r.odbyło się spotkanie dla klas VI . Zaprosiliśmy policjanta Dariusza Konrady, który jest dzielnicowym w Zdunach.
Młodzież miała okazję dowiedzieć się,  jakie prawa ich obowiązują. Pan Konrady mówił także o tym, jak ważna jest znajomość prawa i odpowiedzialność za własne postępowanie.

Konkurs dla kl. IV - VI na "Życzliwka"!!!
W ramach projektu „Świat wartości” i realizowanej obecnie wartości POKOJOWOŚĆ do 20 maja 2014 r. prosimy wychowawców wraz z klasą o wybranie spośród uczniów „Życzliwka”. Powinna to być osoba cechująca się :
- dobrocią, empatią, życzliwością,                                                                                         

- wykazywała odruchy serca, pomoc słabszym,                                                                             
- nie musi to być osoba, która osiąga dobre wyniki w nauce!
Przy wyborze, wychowawca może konsultować się i przyjmować opinię pozostałych pracowników szkoły, rodziców i uczniów z innych klas. Ostateczna decyzja należy do wychowawcy.
W każdej klasie ta osoba otrzyma tytuł „Życzliwka” i 10 punktów dodatnich.W czerwcu, spośród wszystkich wytypowanych uczniów z poszczególnych klas, zespół wychowawczy wybierze jednego, który zostanie  „Życzliwkiem roku”. Na zwycięzcę czeka także nagroda!

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY