Zespół Szkół w Zdunach ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny tel. 62 721 55 13 tel. 62 721 57 71 tel. 62 721 55 13

 

odwiedziło nas
  116438

osób


 

 

 

 


Aktualności 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Zdunach osiągnęła wysokie wyniki sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI.
We wszystkich częściach są one wyższe niż średnie wyniki gminy.  W części pierwszej -  matematycznej wyższe także niż średni wynik powiatu, województwa, okręgu i kraju. Natomiast w części drugiej -  język angielski wyższe od wyników powiatu, a w części drugiej - język niemiecki wyższe niż wynik powiatu, województwa, okręgu i kraju.

            Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć.

Szczegółowe wyniki obrazuje poniższa tabela:

ŚREDNIA

CZĘŚĆ PIERWSZA

CZ. PIERWSZA      J. POLSKI

CZ. PIERWSZA MATEMAT.

CZ. DRUGA          J.ANGIELSKI

CZ. DRUGA         J.NIEMIECKI

SZKOŁY

60,61

66,00

56,00

67,06

73,00

GMINY

58,34

63,64

52,50

64,36

73,00

POWIATU

60,31

69,27

52,87

66,13

58,86

WOJEWÓDZTWA

60,80

68,77

51,64

69,88

59,63

OKRĘGU

60,45

68,77

51,64

69,88

59,63

KRAJU

63,00

71,00

54,00

71,00

61,00


Szanowni Rodzice,
w roku szkolnym 2016/17 szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom I, II, III , IV i V klas szkoły podstawowej oraz I i II klas gimnazjum bezpłatny dostęp  do podręczników, materiałów edukacyjnych i  ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego.
         Prawo do bezpłatnego dostępu nie obejmuje podręczników  do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników do zajęć dodatkowych (np. drugi język obcy w szkole podstawowej).
         Podręczniki i materiały edukacyjne stanowią własność szkoły i są uczniom wypożyczane na cały rok szkolny.
 Przez materiały edukacyjne  rozumie się materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające realizację programu nauczania, mające postać papierową lub elektroniczną.
         Oznacza to, że nauczyciele mogą zdecydować się na wybór innych niż podręcznik materiałów zawierających treści edukacyjne.
         Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych, w tym sposób postępowania w przypadku zguby/zniszczenia/niezwrócenia przez ucznia egzemplarza podręcznika, określa  dyrektor szkoły. Zarówno podręczniki jak i materiały ćwiczeniowe wybiera wspólnie zespół nauczycieli danych zajęć. W przeciwieństwie do podręczników, materiały ćwiczeniowe mogą ulec zmianie w kolejnych klasach (drugiej czy trzeciej). Szkoła otrzyma bowiem każdego roku dotację na zakup materiałów ćwiczeniowych dla poszczególnych klas.
         Koszty powielania materiałów ćwiczeniowych (toner i papier) mogą być pokryte z dotacji celowej przeznaczonej na materiały ćwiczeniowe.

         W zależności od potrzeb uczeń powinien mieć zapewnioną możliwość korzystania z podręcznika zarówno w szkole jak i w domu

Wykaz podręczników obowiązujących w szkole podstawowej  w roku szkolnym 2016/17

Wykaz podręczników obowiązujących w gimnazjum w roku szkolnym 2016/17

List Kuratora Oświaty w Poznaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2016r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Udział w nim wzięli uczniowie klas VI szkoły podstawowej
i klas III gimnazjum, zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. Po przemówieniach, najlepszym uczniom wręczono statuetki, a ich rodzicom listy gratulacyjne i kwiaty.  Najlepszym absolwentem szkoły podstawowej został Łukasz Fluder ze średnią ocen 5, 42, a najlepszą absolwentką gimnazjum
Dominika Szwacka ze średnią 5,88. Rodzicom zaangażowanym w pracę szkoły Pan Dyrektor złożył pisemne podziękowania i wręczył kwiaty. Uczniowie otrzymali za rozmaite osiągnięcia nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.   Za osiągnięcia sportowe uczniowie otrzymali statuetki.
Podczas uroczystości odbyło się pożegnanie długoletniej pracownicy szkoły Pani Oli Jankowskiej. Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali bardzo ciekawy występ artystyczny. Wszystkim za wszystko dziękujemy :-)    

Wycieczka klasy II c na koniec roku
 
W czerwcu klasa II c z wychowawca panią Moniką Miskiewicz - Żyto oraz panią  Justyną Basty uczestniczyła w wycieczce klasowej do Milicza na Paintball . Wszyscy znakomicie się  bawili . Na koniec mieliśmy wspólny grill i ciasto , które przygotowali rodzice - za co serdecznie dziękuję.

 

 

Młodzieżowy Lider Zdrowia - kontra tytoń w Gimnazjum w Zdunach
 
W roku szkolnym 2015/2016 dwie uczennice Wiktoria Maciaszek i Patrycja Krzyżyńska uczestniczyły w warsztatach przeznaczonym dla uczniów powiatu krotoszyńskiego  pt. " Młodzieżowy Lider Zdrowia- kontra tytoń".
Zdobytą wiedzę w ramach profilaktyki prozdrowotnej będą przekazywały pozostałym  gimnazjalistom w następnym roku szkolnym.

 

Szkoła Równego Traktowania

 

 

 

 

Szklarska Poręba
W dniach 10 – 11 czerwca uczniowie klas III a i III b wybrali się na wycieczkę w okolice Szklarskiej Poręby. Zwiedzili hutę szkła „ Julia” w Piechowicach i zamek w Bolkowie. W Szklarskiej Porębie dużą dawkę adrenaliny dostarczył tor saneczkowy, a i wjazd wyciągiem krzesełkowym na Szrenicę nie obył się, dla niektórych, bez dreszczy. Podczas górskich wędrówek uczniowie podziwiali wodospady : Szklarki i Kamieńczyka.  Wieczorem uczniowie odpoczywali przy ognisku i pieczonych kiełbaskach – a apetyty dopisywały.

 


G
rupa artystyczna „Rekonstruktor” z Lublina z lekcją historii eksperymentalnej
Dnia 8 czerwca 2016r. z inicjatywy nauczyciela historii mgr Zdzisława Malca nasze Gimnazjum odwiedziła grupa artystyczna „Rekonstruktor” z Lublina z lekcją historii eksperymentalnej pt. „Życie i Kultura w Średniowieczu”.

Prawie 200 gimnazjalistów  miało okazję osobiście zapoznać się z żywą historią średniowiecza, przybliżoną im przez grupę rekonstrykcyjną.

Program obejmował m. in. interesujące średniowieczne opowieści i legendy, przegląd rycerskiego ekwipunku i uzbrojenia oraz pokazy rycerskich pojedynków na miecze i topory, a także narzędzi tortur itp. Do pokazów byli bardzo często włączani gimnazjaliści, a ich występy były przyjmowane z entuzjazmem przez koleżanki i kolegów.

Pokaz był dużym przeżyciem dla wszystkich oglądających i z pewnością na długi czas pozostanie w pamięci każdego gimnazjalisty.

Uczniowie klasy Ia jeszcze przed wakacjami zdążyli odwiedzić strażaków w Krotoszynie. Pan Tomasz Sikora oprowadził ich i opowiedział o pracy w Zawodowej Straży Pożarnej. Dzieci dzielnie i prawidłowo odpowiadały na pytania strażaka o numer alarmowy i zachowanie w czasie rozmowy telefonicznej zgłaszającej pożar. Mogły też spróbować się w ćwiczeniu, które należy wykonać aby być przyjętym kiedyś w szeregi bohaterów. Są wśród tych uczniów chętni chłopcy, którzy chcieliby kiedyś spełnić swoje marzenie o takiej pracy. Pan Grzegorz zaprezentował ćwiczenie wspinania się po drabinie na wysokość trzeciego piętra. Dzieci były zachwycone i zrozumiały, że trzeba być bardzo sprawnym fizycznie i zdrowo się odżywiać, by móc być strażakiem. Na koniec wszyscy uczniowie podziękowali za gościnę i zostawili pamiątkowe podziękowania oraz własnoręcznie wykonane prace plastyczne o straży pożarnej.  W drodze powrotnej wstąpili na lody oraz chwilę ochłody nad krotoszyńską fontanną na rynku.


SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

W dniu 13.06.2016 r. odbył się w Szkole Podstawowej w Zdunach SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY dla klas IV – VI. W konkursie wzięło udział 27 uczniów, z tego 10 reprezentowało kl.IV, 7-u kl.V, a 10 kl.VI. Uczestnikami konkursu byli uczniowie wyróżniający się swoją wiedzą matematyczną na lekcjach.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

1.      mgr M. Krupiński – przewodniczący

2.      mgr M. Kryg – członek

Konkurs trwał 60 minut w ciągu, których uczniowie mieli do rozwiązania 5 zadań. Zadania zostały przygotowane dla poszczególnych klas.

WYNIKI KLAS 4

1. Julia Fatyga kl. IV A
2.   Łukasz Grobelny kl. IV C
      Franciszek Klepacki  kl. IV C
       Martyna Urbańska  kl. IV A

 

 

WYNIKI KLAS 5

1. Miłosz Motyka kl. V C
2. Szymon Grobelny kl. V B
3.  Michał Miękus  kl. V C

 

WYNIKI KLAS 6

1. Łukasz Fluder  kl. VI C
2. Karolina Babijów kl. VI B

 

Najlepsi uczniowie w klas 4 i 5zostaną nagrodzeni nagrodami i dyplomami a pozostali dyplomami (żaden uczestnik konkursu z klas 6 nie przekroczył 50% możliwych punktów) .

 

  IV Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Zdunach w Pool Bilardzie

11 czerwca w trakcie Festynu Szkolnego Zespołu Szkół w Zdunach odbyły się IV Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Zdunach w Pool Bilardzie. Udział wzięli zawodnicy z klas III – VI. Grano w odmianę 9 bil. Pojedynki były nadzwyczaj zacięte i wyrównane; większość kończyła się wynikiem 3:2. Wszyscy bilardziści wykazali się wysokimi umiejętnościami i formą. Po trwającym ponad cztery godziny turnieju zaskakującym zwycięzcą został uczeń klasy III Filip Smektała, który w finale pokonał piątoklasistę Michała Molendę. Ostateczne wyniki:

1 miejsce: Filip Smektała (kl. IIIa)

2 miejsce: Michał Molenda (kl. Vb)

3 miejsce: Michał Hyliński (kl. IVc), Hubert Koźma (kl. IVb)

5 miejsce: Marcin Bręk (kl. IVb), Jan Marcinkowski (kl. VIc)

Uczestnicy  Mistrzostw otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, a laureaci puchary ufundowane przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Zdunach.

Festyn szkolny - 11.06.2016r.- „ My się nudy nie boimy, zawsze dobrze się bawimy”
Tradycją lat ubiegłych 11 czerwca 2016r. w Zespole Szkól w Zdunach odbył się festyn szkolny, na który licznie przybyli mieszkańcy gminy. Impreza ta od dawna zajmuje stałe miejsce w szkolnym kalendarium, gdyż doskonale promuje placówkę oraz integruje środowisko szkolne uczniów, rodziców i nauczycieli.

             W tym roku festyn przebiegł pod hasłem  „ My się nudy nie boimy, zawsze dobrze się bawimy”.  Wszyscy z przyjemnością przysłuchiwali się  i przyglądali się występom artystycznym dzieci, które zaprezentowały swój całoroczny dorobek. Miłośnicy aktywności ruchowej w każdym wieku mogli zmierzyć się z nietypowymi konkurencjami. Dużym powodzeniem cieszyła się dyscyplina, w której zwycięzca został nagrodzony Pucharem Dyrektora Zespołu Szkół w Zdunach. Obejrzeć można było prezentacje multimedialne ukazujące dorobek szkoły. Urządzono również wystawy prac plastycznych oraz osiągnięć sportowych. Uczestnicy festynu chętnie zakupywali ciasta, napoje i lody oferowane przez kawiarenkę. Dużym powodzeniem cieszyły się potrawy z grilla oraz grochówka i bigos. Tradycyjnie wielkim zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, w której można było wygrać wiele efektownych nagród.

           Wszystko to było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów. Dochód uzyskany z festynu zasilił konto Rady Rodziców.


SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

W dniach 10, 13 i 14 czerwca 2016 r. odbył sie szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klasa I-III. Uczniowie klas II i III czytali fragmenty książek Wandy Chotomskiej, Alana Aleksandra Milne Astrid Lindgren, Romana Pisarskiego, a najmłodsi teksty z elementarza. Celem konkursu była promocja czytelnictwa, budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą, stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz  porównanie ich z umiejętnościami innych, kształtowanie umiejętności pięknego czytania.
W konkursie wzięło udział 36 uczniów. Komisja konkursowa wybrała mistrzów konkursu na poziomie poszczególnych klas.

Mistrzostwa UKS Impuls w sezonie 2015/2016

 W czerwcu na podsumowanie sezonu tenisowego Zarząd Klubu zorganizował tradycyjny turniej tenisa  dla najwytrwalszych zawodników.  Tym razem turniej rozpoczął się wspólną zabawą w „bieganego”, którego  zwycięzcą został Wiktor Malec. Następnie rozegrane zostały gry indywidualne w czterech grupach wiekowych. Dziewczyny walczyły razem z chłopcami i często okazywały się lepsze. W najmłodszej kategorii żaków zwycięzcą został Miłosz Kozłowski, drugie miejsce zajął Miłosz Kołodziejski, a trzeci był Kamil Szymański. W młodzikach wygrał Łukasz Fluder, druga była Olga Zydorczyk. W grupie kadetów najlepszy był Wiktor Malec, druga Weronika Połczyńska, a trzeci Mikołaj Fluder. W najstarszej kategorii juniorów Kasia Swora pokonała Mateusza Staniewskiego i Krzysztofa Matelę.

            Kolejnym punktem zawodów były gry deblowe. Zawodnicy dobrani zostali losowo w pary bez podziału wiekowego. Gry dały okazję najmłodszym do aktywnego kontaktu z bardziej doświadczonymi kolegami, a odniesione zwycięstwa to powód do dumy i wiele radości.  Zwycięskie pary to: 1-Wiktor Malec-Mikołaj Zydorczyk, 2-Mikołaj Fluder- Miłosz kołodziejski, 3-4 Krzysztof Matela-Miłosz Kozłowski i Olga Zydorczyk-Łukasz Fluder.

Na zakończenie odbyło się wręczenie medali, statuetek , dyplomów i nagród rzeczowych. przez prowadzących turniej -Alinę Wilk i Eugeniusza Koczorowskiego oraz podsumowanie osiągnięć UKS w minionym sezonie.

Zdunowscy tenisiści znów na podium!

IX Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Kobylina odbył się 11 czerwca 2016 jako jedna z imprez towarzyszących Dniom Kobylina.  Wzięło w nim udział ponad 50 zawodników z gmin: Krotoszyn, Zduny, Gostyń,  Kobylin. Turniej rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców oraz kategorii Open.  Mecze rozgrywane były w systemie do dwóch przegranych meczy lub każdy z każdym w zależności od ilości uczestników w danej kategorii. Najlepsi zawodnicy poszczególnych kategorii otrzymali za zajęcie I miejsca w swojej kategorii puchar, za miejsca od I do IV dyplomy i upominki. W grupie nagrodzonych znalazło się aż siedmioro z 12 zawodników UKS Impuls Zduny uczestniczących w turnieju.
Ponadto dodatkowe nagrody otrzymali :  Miłosz Kołodziejski i Kasia  Roszczak jako najmłodsi zawodnicy turnieju. 


Niespodziewany zwrot akcji, czyli z pogodą nie wygrasz…

Tegoroczny Dzień Dziecka rozpoczął się pod wielkim znakiem zapytania. To za sprawą pogody, która tego dnia spłatała nam wielkiego psikusa. Od samego rana padało, wiało i było pochmurno, co pokrzyżowało plany najmłodszym uczniom naszej szkoły. Klasy drugie zaplanowały na tę okoliczność wielki leśny piknik, jednak z uwagi na złe warunki pogodowe, plany musiały ulec zmianie. Nie zepsuło to jednak humorów drugoklasistów i po krótkiej naradzie wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie brali udział w zabawach, grach i konkurencjach sportowych. Kiedy słońce wyjrzało zza chmur, uczniowie ruszyli całą gromadą na długi spacer do lasu, a po powrocie do szkoły, na boisku czekały już na nich grillowane kiełbaski. Na twarzach dzieci malowały się szerokie uśmiechy, a pogoda, mimo że kapryśna, nie zepsuła tego wspaniałego i ważnego dnia nikomu. 


Nasze polskie safari, czyli z wizytą w Borysewie.

Zoo Safari w Borysewie jest wyjątkowym miejscem w centralnej Polsce, gdzie można zobaczyć szeroki wachlarz dzikich zwierząt z całego świata. Stanowi jedną z największych takich atrakcji w naszym kraju. To właśnie to miejsce było celem wycieczki klas IIb i IIc, która odbyła się 8 czerwca br. Wyjazd udał się wyśmienicie! Dzieci wróciły przepełnione wrażeniami. Borysew przywitał nas dobrą na zwiedzanie pogodą. Dzięki zdyscyplinowaniu grupy i sprawności kierowcy, podróż przebiegała szybko i bez zakłóceń. Położony na niespełna 30 ha ogród zoologiczny pokazał nam różnorodne oblicza. Podziwialiśmy ogromną ilość odmian i gatunków zwierząt: ssaków, gadów, płazów, ptaków i ryb. Zachwyciło nas ponad 500 egzotycznych zwierząt reprezentujących 90 gatunków, pochodzących z 5 kontynentów. Był też czas na zajęcia edukacyjne w namiocie sferycznym, „małe co nie co” , zabawy w Figlarni i zakup drobnych pamiątek. Oglądaliśmy karmienia niektórych zwierząt, robiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Bezpośredni kontakt z niecodziennie spotykanymi zwierzętami sprawił, że chwile te na długo zapiszą się w pamięci dzieci. 

 

Uczestniczymy w akcjach

DRODZY UCZNIOWIE!

Przypominamy, że do 15 czerwca należy oddać wypożyczone książki do biblioteki szkolnej.

Podręczniki uczniowie z klas I, II i IV  szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum oddają
w wyznaczonych terminach. Szczegółowy harmonogram zwrotów podręczników znajduje się poniżej:

HARMONOGRAM ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa

Termin zwrotu

Godzina lekcyjna

Ia

20 czerwca (poniedziałek)

1 lekcja

Ib

20 czerwca (poniedziałek)

2 lekcja

Ic

21 czerwca (wtorek)

1 lekcja

Id

21 czerwca (wtorek)

2 lekcja

 

 

 

IIa

22 czerwca (środa)

1 lekcja

IIb

22 czerwca (środa)

2 lekcja

IIc

22 czerwca (środa)

3 lekcja

IId

22 czerwca (środa)

4 lekcja

 

 

 

IVa

21 czerwca (wtorek)

3 lekcja

IVb

21 czerwca (wtorek)

4 lekcja

IVc

21 czerwca (wtorek)

5 lekcja

 

 

 

GIMNAZJUM

Ia

16 czerwca (czwartek)

1 lekcja

Ib

16 czerwca (czwartek)

2 lekcja

Ic

16 czerwca (czwartek)

3 lekcja

 

 

 

 

II miejsce podczas MP w Piłce Siatkowej Plażowej

Aleksandra Glinkowska oraz Weronika Nowak na co dzień siatkarki zdunowskiego klubu „Pionier”, stworzyły zgrany duet i zdobyły II miejsce podczas Mistrzostw Powiatu w Piłce Siatkowej Plażowej.

Gratulujemy i już dziś życzymy zwycięstwa w przyszłym roku!!!

 

 

 

 

 

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej

W środę- 25 maja panie Lucyna Śpitalniak i Marieta Kulus zorganizowały i przeprowadziły kolejną już edycję Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Dziecięcej dla uczniów klas 1-3. Głównym celem tego konkursu było popularyzowanie piosenki dziecięcej, kształcenie muzyczne poprzez zabawę, prezentacja uzdolnień muzycznych najmłodszych uczniów szkoły podstawowej, rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej.

Do udziału w konkursie, poza laureatami etapu szkolnego, zgłosiło się dziewięcioro uczniów ze Szkoły Podstawowej w Smolicach i w Kobylinie. Młodzi artyści prezentowali swoje umiejętności wokalne w interesujący i urzekający sposób dodając do treści piosenki efektowny strój. Po zakończonej prezentacji utworów, w czasie obrad jury dzieci wraz z opiekunami udali się na słodki poczęstunek. W składzie komisji oceniającej występy małych artystów znalazły się panie: Bogusława Dengusiak, Lucyna Śpitalniak, Anna Kajewska i Karolina Jankowska- Grzybek. Komisja wzięła pod uwagę walory głosowe oraz ogólny wyraz artystyczny wystąpienia i nagrodziła najlepszych wykonawców dyplomami oraz upominkami. Zwycięzcom gratulujemy!

 

Konkurs wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się pieszych w ruchu drogowym  dla klas I-III

Uczniowie klas I – III wzięli udział w szkolnym konkursie wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się pieszych w ruchu drogowym. Konkurs został przygotowany przez P. Lillę Smółkę i P. Agnieszkę Matela-Mizerny.

Pytania konkursowe dotyczyły kwestii obowiązujących zasad przechodzenia przez jezdnię oraz zasad poruszania się pieszych po drogach przy włączonej sygnalizacji świetlnej. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykazać się znajomością znaków drogowych oraz znajomością przepisów dotyczących poruszania się rowerem na drogach.     

Święto Sportu Szkolnego

W środę 1 czerwca na stadionie miejskim odbyło się Święto Sportu Szkolnego, któremu towarzyszyły obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. W tym dniu uczniowie Naszego gimnazjum rywalizowali podczas zorganizowanych już po raz XVI Mistrzostw Gimnazjum w Lekkiej Atletyce. Po oficjalnym rozpoczęciu Mistrzostw, rozpoczęto konkurencje indywidualne: bieg sprinterski, skok w dal, pchniecie kulą. Po wyłonieniu zwycięzców w każdej z konkurencji, odbyła się emocjonująca sztafeta międzyklasowa 8x150m.
Tradycyjnie uczniowie znaleźli jeszcze siłę, aby wziąć udział w biegu przełajowym w którym wzięło udział 40 uczniów gimnazjum.
Pierwsze trzy miejsca w każdej konkurencji nagrodzono medalami oraz dyplomami, rozlosowano również nagrody wśród wszystkich uczestników biegu przełajowego.
Najbardziej usportowioną klasą w roku szkolnym 2015/2016 została klasa Ia, dla której samorząd uczniowski ufundował zdunowskie lody.
Całej imprezie towarzyszyło wielki grillowanie z okazji Dnia Dziecka, ponownie Rada Rodziców Zespołu Szkół w Zdunach ufundowała pyszne przekąski.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, pracownikom oraz nauczycielom za pomoc
w organizacji oraz aktywny udział w naszych mistrzostwach!!! 

W minioną niedzielę, 29 maja odbyła się  37. edycja Biegu Krotosa. Jak co roku przed biegiem głównym  odbyły się biegi przedszkolaków oraz młodzieży szkolnej. 

Uczeń klasy Vb  Bartłomiej Czajka zajął III miejsce w biegu na dystansie 800m.

W Krotoszynie tradycyjnie szkołę reprezentowała również medalistka z 2014 roku Aleksandra Marek zajmując wysokie VI miejsce.

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

W dniu 25 maja 2016r odbył się międzyszkolny konkurs języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Baszkowie. W konkursie wzięli udział uczniowie  Szkoły Podstawowej w Baszkowie, Szkoły Podstawowej w Gorzupi oraz uczniowie naszej szkoły. Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej. Rozwiązując test, uczniowie musieli wykazać się opanowaniem języka angielskiego oraz wiedzą z realioznawstwa obszaru anglojęzycznego. Do części ustnej przeszli najlepsi uczniowie z każdego przedziału wiekowego. W części ustnej uczniowie odpowiadali na pytania zawarte w wylosowanym zestawie. Uczniowie naszej szkoły spisali się bardzo dobrze zajmując I miejsca na podium we wszystkich przedziałach wiekowych. Oto wyniki naszych uczniów:

Klasy IV-te:

I miejsce zajęła Magdalena Frala z klasy IVb 

II miejsce zajął Franciszek Klepacki z klasy IVc

Klasy V-te:

I miejsce zajęła Wiktoria Klorek z klasy Vc

II miejsce zajął Jakub Wisniewski z klasy Vb

Klasy VI-te:

I miejsce zajęła  Małgorzata Antczak z klasy VIb

III miejsce zajął  Jakub Starczewski z klasy VIa

Wszyscy uczestnicy  konkursu  otrzymali dyplomy i drobne upominki. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka angielskiego!  

Tydzień Zdrowia w Gimnazjum
 W maju uczniowie gimnazjum uczestniczyli w projekcie pt." Tydzień Zdrowia" . Wszelkie działania podczas całego tygodnia odbyły sie w ramach programu  "Trzymaj Formę ". Młodzież brała udział w konkursie na najciekawsza rymowankę , skutki niedoboru witamin, model owocu 3d i jego wartości odżywcze oraz w konkursie na przebranie  "jestem tym co jem" a także konkursie wiedzy . Klasy drugie i trzecie miały spotkanie z panią dietetyk Weroniką Jarmużek, która w ciekawy sposób przedstawiła zasady i cele prawidłowego odżywiania ucznia gimnazjum. Całe spotkanie zakończyło się ciekawą dyskusją. Poza tym został przeprowadzony mecz w siatkówkę pomiędzy nauczycielami a uczniami. Natomiast klasy pierwsze odbyły krótkie warsztaty taneczno - sportowe z Dominika Machowska .
Wszystkie konkurencje zostały  indywidualnie nagrodzone a tytuł klasy , która "trzyma najlepiej formę" przypadł klasie III C.
Wszystkim serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w działaniach z zakresu profilaktyki prozdrowotnej oraz aktywności fizycznej. 

Sąd nad książką
W maju obchodzimy Święto Książki, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Pamiętając o tym, dnia 18 maja odbył się apel poświęcony tej tematyce. Spotkanie przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum, którzy doskonale odegrali role sędziego, prokuratora, obrońcy. Widzowie przeniesieni  zostali na salę sądową. Osądzana była książka i jej funkcja we współczesnym świecie. Wyrok Sądu był jednoznaczny i udowodnił, że książka to nadal ważny element życia, może współistnieć z innymi środkami przekazu, wspierając je i uzupełniając. Na zakończenie apelu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy dzienniczek lektur oraz najaktywniejszego czytelnika i najbardziej rozczytaną klasę. Najciekawszy dzienniczek został wykonany przez uczennicę z klasy II d Antoninę Jankowską, drugie miejsce zajął Nikodem Miękus z klasy III a, trzecie Wiktoria Woźniak uczennica III a, czwarte Dominika Miłosek z III a, piąte Amelia Józyk z II b. Poza tym wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Stach III a, Streubel Anna II b, Marcelina Kamza II b, Filip Smektała III a, Katrzyna Roszczak III c, Oliwia Młynarz II c, Martyna Balcerkiewicz II c, Lucjan Kułaga III a, Eryk Szymczak III a Amelia Walczak III a.Najaktywniejszym czytelnikiem z klas I-III została Dominika Szyja z III b a najbardziej rozczytaną klasą III c.Uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami.

„Zajączki” z Publicznego Przedszkola w Zdunach odwiedziły naszą szkołę

5 maja 2016 r.  odwiedziły naszą szkołę dzieci z Publicznego Przedszkola w Zdunach, czyli „Zajączki” wraz ze swoimi Paniami. Nasi Goście swoją przygodę w szkolnych murach rozpoczęli od odwiedzenia biblioteki. Tam na wszystkich czekała już Pani bibliotekarka Agnieszka Maniak. Dzieci dowiedziały się co to jest biblioteka, jak należy się w niej zachować, jak należy obchodzić się z książkami. Przedszkolacy wysłuchali krótkiego opowiadania o piesku, który wybrał się na wycieczkę do lasu, gdzie spotkał różne zwierzęta. Uczestnicy spotkania pięknie naśladowali odgłosy zwierząt, a także potrafili rozpoznać zwierzęta po sylwetkach. odpowiedzieć na wszystkie zagadki związane z mieszkańcami lasu. Następnie dzieci udały się z wizytą do świetlicy szkolnej. Tam przywitała wszystkich Pani Karolina Jankowska - Grzybek, która przygotowała dla dzieci wiele ciekawych zabaw
z zakresu gimnastyki aparatu mowy. Niektóre zajęcia wywołały lawinę śmiechu wśród uczestników.
Dzieciom bardzo podobała się wizyta w szkole z uśmiechami opuszczali budynek szkolny.

Klasowa wojna na kulki …. z farbą!

            Klasa I a Gimnazjum w Zdunach postanowiła powalczyć między sobą i dlatego wybrała się wraz z wychowawczynią, p. Z. Wiatrak i z p. G. Wiatrakiem na paintball do Milicza. Wycieczka miała miejsce w sobotę, 21 maja.

            Teren, na którym są organizowane zajęcia, to ogromna łąka nad Baryczą tuż przy lesie. Adrenalina szybko zaczęła o sobie znać. Niektórzy pierwsze sto kulek wystrzelali niemal błyskawicznie, później strzelano bardziej ostrożnie. Organizatorzy przygotowali dla grupy kilka różnych gier. Zabawa była przednia, a ochrona „prezydenta” na długo pozostanie w pamięci.

            Na koniec pobytu rozpalono ognisko, a że po „wojnie” apetyty dopisywały, kiełbaski szybko zniknęły.

Nad Borownicę po wiosnę!

            14 maja turyści rowerowi z Gimnazjum w Zdunach wyjechali na kolejną imprezę turystyczną. Tym razem był to rajd zorganizowany przez Koło Terenowe PTTK w Zdunach „Spotkanie z wiosną”. Tradycyjnie już trasa zawiodła uczestników do mauzoleum Schrapego w Wodnikowie Górnym, następnie do pałacu w tej samej miejscowości, a później przez Ujazd i Chachalnię do szańca powstańczego nad Borownicą. Tam już czekali organizatorzy, którzy dla każdej grupy przygotowali znaczki rajdowe, kiełbaski na ognisko oraz pieczywo i gorącą herbatę. Ponieważ pogoda dopisała, rajdowicze byli bardzo zadowoleni i już obiecali sobie następną ciekawą wyprawę… Dokąd? A kto to wie ….

Konkursu Pięknego Czytania w Bibliotece Publicznej w Zdunach

Przedstawiciele klas IV-V Szkoły Podstawowej w Zdunach  12 maja 2016 r. uczestniczyli
w  XXXI Konkursie Pięknego Czytania zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta
i Gminy Zduny. Nasi uczniowie rywalizowali z przedstawicielami Szkoły Podstawowej
w Baszkowie, którzy w tym roku stanowili dobrze przygotowaną grupę. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie  przeczytanie dowolnego  fragmentu prozy Grzegorza Kasdepki
i uzasadnienie dlaczego właśnie ten fragment wybrali. Ocenie podlegało: opanowanie tekstu, tempo czytania, dykcja, donośność głosu, modulacja, ogólny wyraz artystyczny. Z naszej szkoły Hubert Koźma z klasy 4b zajął III miejsce, a Miłosz Motyka z klasy 5c, Franciszek Klepacki z kl 4c i Jakub Wiśniewski z kl. 5b zostali wyróżnieni. Główne nagrody przypadły uczniom ze szkoły w Baszkowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnej Lekkiej Atletyce

13 maja 2016r. na stadionie miejskim w Krotoszynie rywalizowały gimnazja  z powiatu krotoszyńskiego. Podczas odbywających się w tym dniu Mistrzostw Powiatu w Indywidualnej Lekkoatletyce, zawodnicy rywalizowali w 13 konkurencjach. Uczniowie walczyli o  awans do Finału Wojewódzkiego, bezpośredni awans uzyskiwały tylko osoby z 1 miejsca.

Awans do Finału Wojewódzkiego wywalczyli:

Jakub Sorżycki – skok w dal

Mikołaj Antczak – bieg na dyst. 100m

Dobrze spisały się sztafety szwedzkie, obie zdobyły III miejsce w składzie:

Sztafeta żeńska: Monika Marszałek

   Zuzanna Zimmermann

  Aleksandra Rotman

  Dominika Szwacka 

Sztafeta męska: Elian Strugała

  Daniel Kocik

  Norbert Tysiak

  Damian Szwacki

 

Sukces uczennic z klasy 5c na konkursie mitologicznym.

Uczennice Matylda Zimmermann i Wiktoria Geresedorf z klasy 5c reprezentowały naszą szkołę na konkursie mitologicznym zorganizowanym przez Gimnazjum  nr 2 im. M. Kopernika w Krotoszynie. Temat konkursu brzmiał: "W świecie bogów  i bohaterów starożytnej Grecji". Zadaniem konkursowym było napisanie testu. Wiktoria Geresdorf zajęła I miejsce, Matylda Zimmermann II miejsce. Dziewczyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i interesujące pozycje książkowe, które na pewno przydadzą  się w zgłębianiu wiedzy o świecie mitologicznym.

 

 

 

 

Aktualności 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY 

d>

 

l>dy>l>ml>d>

 

l>dy>l> l>dy>l>