Zespół Szkół w Zdunach ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny tel. 62 721 55 13 tel. 62 721 57 71 tel. 62 721 55 13

 

odwiedziło nas
  11642

osób


 


Aktualności 

Rodzice uczniów klas IV

Nawiązując do spotkania kwietniowego z Panem Dyrektorem informujemy, że zgodnie z ustaleniami szkoła zakupiła podręczniki i ćwiczenia do języka niemieckiego.
Podręczniki są własnością szkoły i zostaną wypożyczone uczniom, natomiast za ćwiczenia które są własnością ucznia należy zapłacić. Koszt ćwiczeń 11,90 złotych. 

 

 

 

PILNE !

Drodzy rodzice i uczniowie !

szkoły podstawowej i gimnazjum

W związku ze zmianą druku legitymacji szkolnych należy uzupełnić stare (dotychczasowe) legitymacje o nr pesel ucznia.

Proszę dostarczyć legitymacje do sekretariatów szkół celem ich uzupełnienia. Braki nr pesel mogą być powodem nieporozumienia przy uznawaniu ulg i świadczeń w systemie e-WUŚ.

 

Szanowni Rodzice,
w roku szkolnym 2015/16 szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom I, II i IV klas szkoły podstawowej oraz I klas gimnazjum bezpłatny dostęp  do podręczników, materiałów edukacyjnych i  ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego.

         Prawo do bezpłatnego dostępu nie obejmuje podręczników  do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników do zajęć dodatkowych (np. drugi język obcy w szkole podstawowej).

         Podręczniki i materiały edukacyjne stanowią własność szkoły i są uczniom wypożyczane na cały rok szkolny.
         Przez materiały edukacyjne  rozumie się materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające realizację programu nauczania, mające postać papierową lub elektroniczną.
         Oznacza to, że nauczyciele mogą zdecydować się na wybór innych niż podręcznik materiałów zawierających treści edukacyjne.

         Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych, w tym sposób postępowania w przypadku zguby/zniszczenia/niezwrócenia przez ucznia egzemplarza podręcznika, określa  dyrektor szkoły. Zarówno podręczniki jak i materiały ćwiczeniowe wybiera wspólnie zespół nauczycieli danych zajęć. W przeciwieństwie do podręczników, materiały ćwiczeniowe mogą ulec zmianie w kolejnych klasach (drugiej czy trzeciej). Szkoła otrzyma bowiem każdego roku dotację na zakup materiałów ćwiczeniowych dla poszczególnych klas.
         Koszty powielania materiałów ćwiczeniowych (toner i papier) mogą być pokryte z dotacji celowej przeznaczonej na materiały ćwiczeniowe.

         W zależności od potrzeb uczeń powinien mieć zapewnioną możliwość korzystania z podręcznika zarówno w szkole jak i w domu

Wykaz podręczników obowiązujących w szkole podstawowej w roku szkolnym 2015/16

Wykaz podręczników obowiązujących w gimnazjum w roku szkolnym 2015/16

WYSOKIE WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014/2015

Powodem do dumy są wyniki egzaminu gimnazjalnego, jakie osiągnęli nasi uczniowie
w roku szkolnym 2014/2015.

układ terytorialny

historia, wos

j. polski

geografia, chemia, fizyka, biologia

matematyka

j. angielski podst.

j. angielski rozszerz.

j. niemiecki podst.

j. niemiecki rozszerz.

okręg

62,36 %

58,85 %

48,70 %

46,32 %

65,12 %

47,94 %

55,81 %

36,29 %

województwo

62,65 %

58,98 %

49,19 %

46,98 %

64,95 %

46,78 %

54,63 %

35,37 %

powiat

60,25 %

56,27 %

47,25 %

45,15 %

61,00 %

43,81 %

57,01 %

37,05 %

Zduny

63,58 %

62 %

49,61 %

47,62 %

67,04 %

41,07 %

60,20 %

38,56 %

Mogło być lepiej…

2 kwietnia br. 57 uczniów klas szóstych przystąpiło do sprawdzianu zewnętrznego.

W tym roku sprawdzian podzielony został na dwie części:

- część pierwsza pod nazwą SP sprawdzała wiadomości i umiejętności uczniów z języka   polskiego i matematyki  – czas trwania 80 minut.

 - część druga pod nazwą SA sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka angielskiego – czas trwania – 45 minut.

Część językowa była debiutem klas szóstych gdyż odbywała się po raz pierwszy.

            Wyniki nie zadawalają nas, gdyż nie są adekwatne do możliwości i umiejętności  naszych wychowanków. Nie stanowią również odniesienia do wyników sześcioletnich jakie osiągnęli uczniowie tych klas.

            Głęboka analiza wyników daje nam wskazówki do dalszej pracy. Mamy nadzieję, ze następny rok będzie lepszy. Nie pozostaje nam nic innego jak wytężona praca od pierwszego dnia nowego roku szkolnego.


WYNIKI SPRAWDZIANU ROK 2015

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

CZĘŚĆ PIERWSZA JĘZYK POLSKI

CZĘŚĆ PIERWSZA MATEMATYKA

CZĘŚĆ DRUGA

JĘZYK ANGIELSKI

ŚREDNIA SZKOŁY

62,74

68,60

58,15

72,04

ŚREDNIA GMINY

61,08

67,16

54,73

73,30

ŚREDNIA POWIATU

64,58

69,25

59,64

73,44

ŚREDNIA WOJEWÓDZTWA

65,02

70,57

59,18

76,71

ŚREDNIA OKRĘGU

65,02

70,80

58,76

76,71

TURNIEJ PIŁKI  NOŻNEJ W  SMOLICACH

           W dniu 23.06.2015 w Smolicach został rozegrany turniej piłki nożnej chłopców o puchar Dyrektora Szkoły.  Naszą szkołę reprezentowali Kocik Daniel,  Kempiński Bartosz, Grobelny Wiktor Jankowski Filip, Jankowski Kacper,  Matyla Jakub, Smółkowski Jakub, Piotrowski Bartosz. W turnieju uczestniczyło pięć szkół z powiatu krotoszyńskiego: SP nr 8 Krotoszyn,  SP Smolice, SP Zduny, SP Kulinów, SP. Zalesie Małe. Turniej rozegrano system każdy z każdym. Drużyna nasza rozegrała 4mecze odnosząc trzy zwycięstwa i doznając jednej porażki.

Klasyfikacja końcowa turnieju.

I  MIEJSCE –  SP nr 8 KROTOSZYN

II MIEJSCE –  SP ZDUNY

III MIEJSCE – SP ZALESIE MAŁE

IV MIEJSCE – SP KUKLINÓW

V  MIEJSCE – SP SMOLICE

MEMORIAŁ IM. J. KUSOCIŃSKIEGO W CIESZKOWIE

W dniu 21 maja 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej  w Zdunach  brali udział  w Memoriale im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie w  lekkiej atletyce. Zawodnicy rywalizowali w pięciu konkurencjach w biegu na 60m, w skoku w dal, w rzucie piłeczką palantową ,w skoku wzwyż i pchnięciu kulą. Po zakończeniu konkurencji indywidualnych, odbył się bieg sztafetowy. Podczas rozgrywania zawodów prowadzona była punktacja drużynowa.

1 miejsce - 4 pkt.  2 miejsce - 3pkt.  3 miejsce - 2pkt.  4 miejsce - 1pkt.     

Ogólnie uczniowie zdobyli 9 złotych medali 12 srebrnych i 5 brązowych.  

Czytaj więcej .

W środę 3 czerwca 2015r. na boisku szkolnym odbyło się Święto Sportu Szkolnego, któremu towarzyszyły obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. W tym dniu uczniowie naszej szkoły rywalizowali podczas zorganizowanych Mistrzostw Szkoły Podstawowej w Lekkiej Atletyce.
Po oficjalnym otwarciu mistrzostw, rozpoczęto konkurencje indywidualne : bieg na dyst. 50m, skok w dal, pchniecie kulą, rzut piłeczką palantową. Po wyłonieniu zwycięzców w każdej z konkurencji, odbył się bieg sztafetowy klas IV-tych, V-tych, i VI-tych.
Pierwsze trzy miejsca nagrodzono medalami oraz dyplomami. Tradycyjnie rozlosowano nagrody ufundowane przez Samorząd Uczniowski wśród wszystkich uczestników biegu przełajowego.

Czytaj więcej .

Bezpieczne wakacje – spotkanie z policjantem

            W minionym tygodniu w ramach zajęć „Bezpieczne wakacje” najmłodsi uczniowie naszej szkoły spotkali się z dzielnicowym miasta Zduny- st.asp. Dariuszem Konrady. Celem przedwakacyjnej wizyty mundurowego było przedstawienie dzieciom szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa oraz rozwinięcie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw.  Czytaj więcej ..

 

 

 

 

 

 

Dzieci ze świetlicy szkolnej wraz z opiekunkami odwiedziły Urząd Gminy i Miasta Zduny. Zaczęły wizytę od gabinetu Pana Burmistrza – Tomasza Chudego – co było dla nich największym przeżyciem. Z  wielką uwagą i zainteresowaniem rozglądały się po pięknym gabinecie. Szeptem wymieniały swoje spostrzeżenia, nic nie umknęło ich uwadze. Kiedy już ochłonęły i minęło pierwsze wrażenie, Pan Burmistrz opowiedział o swojej pracy, a dzieci zasypały go pytaniami. Na koniec spotkania Pan Burmistrz otrzymał od dzieci własnoręcznie wykonany podarunek, natomiast uczniowie otrzymali słodkości. Na zakończenie wizyty odwiedziły Urząd Stanu Cywilnego, gdzie Pani Beata Durak w bardzo przystępny i obrazowy sposób opowiedziała im o swojej pracy. Na zakończenie wizyty grupa zrobiła sobie zdjęcie przed budynkiem Urzędu,  aby mieć pamiątkę z tego doniosłego wydarzenia w życiu najmłodszych obywateli naszego miasta. Być może jest wśród nich przyszły burmistrz?!      Czytaj więcej ...

W dniu 15.06.2015 r. odbył się w Szkole Podstawowej w Zdunach
SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
dla klas IV – VI.
W konkursie wzięło udział 22 uczniów, z tego 11 reprezentowało kl.IV, 8 kl.V, a 3 kl.VI. Uczestnikami konkursu byli uczniowie, wyróżniający się swoją wiedzą matematyczną na lekcjach.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

1.      mgr M. Krupiński – przewodniczący

2.      mgr M. Kryg – członek

Konkurs trwał 90 minut w ciągu, których uczniowie mieli do rozwiązania 5 zadań. Zadania zostały przygotowane dla poszczególnych klas.

Wyniki konkursu:

WYNIKI KLAS 4

1. Miłosz Motyka    – kl.IVc         

2. Szymon Grobelny    – kl. IVb

3.      Michał Miękus     – kl. IVc

WYNIKI KLAS 5

1.      Łukasz Fluder                – kl.Vc

2.      Julita Nowak                    – kl.Vb

3.      Małgorzata Antczak          – kl.Vb

Marcin Banasz             – kl.Vb

Karolina Babijów           – kl.Vc

WYNIKI KLAS 6

1.      Kinga Grobelna            – kl. VIa

2.      Weronika Ratajek           – kl. VIb

3.      Damian Wierzyk             – kl. VIa

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi i dyplomami.

Dnia 12 czerwca 2015r odbył się w Szkole Podstawowej w Baszkowie  międzyszkolny etap konkursu języka angielskiego dla uczniów klas III.
Do konkursu przystąpili uczniowie  ze Szkoły Podstawowej w  Baszkowie, Szkoły Podstawowej w Gorzupi oraz naszej szkoły. Naszą szkołę reprezentowali najlepsi w etapie wewnątrzszkolnym: Magdalena Frala IIIb, Zuzanna Pfloegel IIIa oraz Julia Fatyga IIIa.

    I i II miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Gorzupi. Uczennica  naszej szkoły, Magdalena Frala zajęła III miejsce. Gratulujemy Magdzie i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka angielskiego.

 

Dzień Dziecka w lesie

            3 czerwca, tuż przed Bożym Ciałem cała szkolna społeczność obchodziła Dzień Dziecka w połączeniu z Dniem Sportu. Z tej okazji najmłodsi uczniowie pomaszerowali równym krokiem do pobliskiego lasu, by w przyjemnym otoczeniu pachnących drzew i krzewów oraz ciszy natury spędzić czas na wspólnej zabawie i rozgrywkach sportowych. Wyposażeni w sprzęt, odpowiedni ubiór, pełne po brzegi plecaki z prowiantem, a przede wszystkim uśmiech na twarzy, wyruszyli sprzed szkoły kilka minut po godzinie ósmej. W lesie wyszukali odpowiednie miejsce, w którym mogliby zarówno urządzić piknik, jak i zorganizować zawody sportowe i czym prędzej ruszyli do zabawy. Podczas, gdy część uczniów brała udział w grach i zawodach zorganizowanych przez wychowawców i opiekunów, druga część samodzielnie organizowała  swój czas, spędzając go na grze w badmintona, frisby, piłkę nożną, a także budowała z leśnych skarbów wspaniałe budowle- domki dla ptaków w nowoczesnym design’ie i fortece obronne, których nie pokonałby żaden wróg. Od czasu do czasu ktoś zjawiał się na swoim kocu, by coś przekąsić lub zażyć łyk wody, jednak już po chwili koce pustoszały, a dookoła rozlegał się głośny śmiech i pokrzykiwania dopingujące uczestników gier sportowych. Zmęczeni, ale zadowoleni pierwszoklasiści wrócili po niespełna trzech godzinach do szkoły, gdzie czekała na nich smaczna grillowana kiełbaska i napój. Najlepszą i najbardziej rzetelną oceną tego dnia były uśmiechy na twarzach dzieci, które nie znikały nawet na chwilę, pomimo zmęczenia.  Czytaj więcej ...

Poznajemy Krośnice i okolice

            11 czerwca uczniowie klas Ic i Id wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę autokarową do Krośnic. Celem wycieczki był udział w warsztatach pszczelarskich zorganizowanych przez Centrum Edukacyjno- Artystyczne „Muzyczne pszczółki” oraz przejazd Krośnicką Kolejką Wąskotorową. W bramie Centrum  przywitała nas prowadząca warsztaty sympatyczna pszczółka- p. Kamila Ratyńska- Pietryka, która w czasie trwania zajęć nieustannie zarażała nas swoją pasją do pszczół i muzyki. Pierwszoklasiści nauczyli się rozróżniać pszczołę od osy, poznali aspekty życia w ulu, sposób komunikacji między pszczołami, obserwowali żywe owady w oszklonym ulu oraz własnoręcznie próbowali stworzyć komórkę pszczelą, świeczkę z węzy oraz wosku pszczelego, jak i przymierzali strój pszczelarza- w tym zadaniu swoją rolę odegrały również panie. Każdy z uczestników na zakończenie warsztatów otrzymał od prowadzącej upominek- świeczkę w bajkowym kształcie wykonaną z wosku pszczelego, a także słoiczek pysznego miodu.
W mniejszych grupach uczniowie udali się następnie na tereny rekreacyjne Krośnickiej Kolei Wąskotorowej, by ruszyć w rejs jedną z niewielu czynnych kolei parkowych w Polsce. Oprócz unikatowego parowozu, którym zwiedzali tereny rekreacyjne, mieli też okazję zobaczyć lokomotywę ekspozycyjną- Tomcio i zrobić kilka pamiątkowych zdjęć z bohaterem z bajki. Była też chwila rozrywki na placu zabaw oraz możliwość zjedzenia kiełbaski pieczonej na grillu. I choć dzień minął nam szybko i trzeba było wracać do domu, to słowa: nuda i bezczynność z pewnością w tym dniu były nam obce!
Czytaj więcej ...

Spotkanie z myśliwymi z Koła Łowieckiego w Miliczu  „Darz Bór"

9 czerwca 2015 roku  w małej sali gimnastycznej   uczniowie klas pierwszych, spotkali się z myśliwymi z Koła Łowieckiego „Darz Bór” z Milicza.  Myśliwi w prezentacji multimedialnej przedstawili zwierzęta żyjące w lasach Doliny Baryczy oraz zapoznali dzieci z legendą o świętym Hubercie- patronie myśliwych. Dzieci miały również możliwość obejrzenia i dotknięcia trofeów myśliwskich. Usłyszały ciekawostki o dzikich zwierzętach i pracy myśliwych, poznały sygnały łowieckie i sposoby wabienia zwierząt. Przekonały się, że łowiectwo to nie tylko strzelanie, ale także pasja,  pielęgnowana przez pokolenia kultura i specyficzna gwara.  Niezwykłe zainteresowanie wśród dzieci wzbudziło strzelanie z łuku do tarczy. Każde z dzieci mogło z pomocą instruktora spróbować  swoich możliwości w celności strzału.  Na zakończenie spotkania  wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani cukierkami.   Czytaj więcej ...

Gimnazjaliści w Ogrodach Doświadczeń
 Dnia 8 czerwca klasa Ic odbyła wycieczkę z Panią Moniką Miśkiewicz - Żyto i Panią Justyna Basty do Wrocławia. Uczniowie odbyli zajęcia w Humanitarium , gdzie samodzielnie wykonywali sekcje serca świni . Następnie przeszli na wystawę pod tytułem Szkiełko i Oko - Tajemnice Optyki. Dyfrakcja i interferencja światła ,znikające szkło , efekt fotoelektryczny ... brzmi obco? Ścieżka edukacyjna , która odbyli uczniowie pomogła zrozumieć najtrudniejsze zagadnienia optyki , a interaktywne eksponaty utrwaliły wiedzę.
Kolejnym punktem było Afykarium , gdzie młodzież zapoznała się z fauna i flora Afryki.
Cała wycieczka była bardzo ciekawa i interesująca.  Czytaj więcej..

13 okazała się szczęśliwa dla zawodników UKS IMPULS biorących udział w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Kobylina właśnie 13 czerwca.

Zdunowiacy okazali się najlepsi aż w trzech grupach wiekowych. W najmłodszej grupie dziewcząt klas I-IV szkół podstawowych zwyciężyła Marcelina Faja, a Miłosz Kozłowski był 5-6 w grupie chłopców. W kolejnej grupie klas V-VI Weronika Połczyńska była o krok od zwycięstwa. Niestety w ostatnim meczu uległa 3:2 Klaudii Wachowiak z Kobylina i ostatecznie zajęła miejsce drugie. W grupie chłopców Łukasz Fluder zajął miejsce 5-6. W kolejnej grupie gimnazjalistów mimo silnej konkurencji zwycięzcami zostali Kasia Swora i Wiktor Malec, a Krzysztof Matela zajął dalsze miejsce. Najlepsza trójka w każdej kategorii otrzymała z rąk gospodarzy turnieju okazałe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Czytaj więcej..

Mistrzostwa UKS IMPULS.
Na zakończenie sezonu tenisowego Zarząd Klubu zorganizował tradycyjny turniej tenisa  dla wszystkich zawodników.  Turniej rozpoczął się od rozgrywek deblowych. Zawodnicy dobrani zostali w pary na zasadzie „słabszy z mocniejszym” bez podziału wiekowego. Gry dały okazję początkującym do aktywnego kontaktu z bardziej doświadczonymi kolegami, a zdobyte medale powód do dumy i wiele radości.  
Zwycięskie pary to: 1-.Krzysztof Matela-Miłosz Kozłowski, 2- Erika Cierniak-Mateusz Staniewski, 3- Weronika Połczyńska-Olga Zydorczyk, 4- Katarzyna Swora- Sebastian Talaga.
Kolejne, już indywidualne rozgrywki odbyły się w trzech  grupach wiekowych. Tym razem dziewczyny walczyły razem z chłopcami i często okazały się lepsze. W najmłodszej kategorii żaków najlepsza okazała się Marcelina Faja, druga była Olga Izydorczyk, a trzeci  Miłosz Kozłowski. W grupie młodzików :1- Weronika Połczyńska, 2-Łukasz Fluder, 3- Erika Ciernik
W najstarszej  kategorii kadetów: 1- Malec Wiktor, 2- Matela Krzysztof , 3-Katarzyna Swora.
Najlepsi otrzymali z rąk prowadzących turniej; Aliny Wilk i Eugeniusza Koczorowskiego medale i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze. 
Czytaj więcej..

W dniu 29 maja 2015r odbył się międzyszkolny konkurs języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zdunach. W konkursie wzięli udział uczniowie  Szkoły Podstawowej
w Baszkowie, Szkoły Podstawowej w Gorzupi oraz uczniowie naszej szkoły. Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej. Rozwiązując test, uczniowie musieli wykazać się opanowaniem języka angielskiego oraz wiedzą z realioznawstwa obszaru anglojęzycznego. Do części ustnej przeszli najlepsi uczniowie z każdego przedziału wiekowego. W części ustnej uczniowie odpowiadali na pytania zawarte w wylosowanym zestawie. 
Czytaj więcej ...

 

Rozgrywki międzyklasowe w ramach Innowacji Pedagogicznej „Odkryj w sobie zwycięzcę”

W rozgrywkach między klasowych w piłce ręcznej brały udział dwie klasy pierwsze dziewcząt. Po emocjonującym widowisku wygrała Klasa I c.
 
Czytaj więcej ... 

 

 

 

 


Aktualności 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY 

d>

 

l>dy>l>ml>d>

 

l>dy>l>